|  Tổ Chức  |  H blog  |  ường Emmaus  |  Ti Liệu  |  Lịch Trnh LT  |  Bo H  |  Tập San Comigo  | Mục Lục  | Photo Album |

 

 

  Ti liệu dng trong cc sinh hoạt ồng Hnh

   
 

 
CỘNG ĐON ĐỒNG HNH-CLC
Who we are
 
 

Phong Tro ồng Hnh - Lịch Sử tm gọn
Quyết ịnh của ại Hội H 1999 gia nhập CLC
Dng Lịch Sử CĐĐH (timeline)
A brief history of the Vietnamese Companion of Christ
CLCers - what kind of people
ức Thnh Cha Gioan Phaol II ni với CLC Thế Giới
ồng Hnh: Cộng on ức Mẹ Truyền Tin
Pht Thanh nh Sng Tin Mừng phỏng vấn cha lizald Thnh
Vi Đặc nt về Cộng Đon Đồng Hnh-CLC (12-2014)
ường Hướng Hoạt ộng của Cộng Đon - 1997
  
- (English version)

CLC's History and Relationship to The Sodalities of Our Lady - Julian Elizald, S.J.
The Christian Life Communities as Sprung from the Sodalities of Our Lady- George E. Ganss, S.J.
God works Like That - Louis Paulussen S.J.  
The History of Christian Life Community - Larry Gooley S.J.
 

   
LINH ĐẠO I-NH
Ignatian Spirituality

xem thm

 

Hồi K Tự Thuật 
Thnh I Nh - LM Julian Elizald SJ
Tm sự với cha INh - Antn Phaol SJ
Tinh Thần I-Nh - Fr. Peter-Hans Kolvenbach SJ
Tm Cha -
Felipe Gomez S.J.
Leadership Ignatian Way
The Ignatian Charism: A Spirituality for These Times
Phục vụ l l tưởng của I-Nh - LM Julian Elizald SJ
A Short Introduction to Ignatian Spirituality - Anh Tran, SJ
10 iều Tm Niệm Sống Giữa ời theo Linh ạo Thnh I-Nh - Manuel Flores SJ
Lời Dẫn vo Linh Thao LM Ng Văn Vững, SJ
Linh Thao - LM Nguyễn Thế Minh SJ
 

   
LỐI SỐNG ĐỒNG HNH
CLC Formation

xem thm

 

Nguyn Tắc Căn Bản - Điều Lệ 
on Sủng-Charism - song ngữ
General Principles - General Norms
CLC-Charism
The Process of Growth in CLC - Guidelines for Formation
Nội Quy
The Stages of Growth in CLC
Communal Discernment - A Guideline -
Julian Elizald, S.J.
Ti liệu Tuyn Hứa

  - Formation package - Commitment

Sự khc biệt giữa thảo luận v chia sẻ tm linh
Di Bước Thần Kh: Chuẩn Bị Cho Lối Sống Đồng Hnh
- Larry Gooley S.J.
  - Tracking The Spirit: Preparing For Christian Life Community - Larry Gooley S.J.
A journey into wholeness in Christ - Patrick O'Sullivan S.J.
A community called to serve - Progressio
Where are we? - To aid us in our evaluation of the year just passed - Progressio
  -
Chng ta đang ở đu?: Để gip chng ta lượng gi năm vừa qua
Faith sharing is apostolic - Guideposts
Telling your story - Guideposts
Notes for Facilitating a Group - Jim Borbely S.J.
The Grace of Community Life - Jean Vanier
 

   
NGƯỜI KIT HỮU TRỌN VẸN
Christian Formation

xem thm

 

The Beloved of God: Becoming Who We Really Are - Dan Miller
Phục vụ theo mnh, v phục vụ chn thật - Richard Foster
Qualities of a person in an Ignatian Community - Ian Cribb sj
Wisdom language
- Adolfo Nichols S.J.
Hiện diện trước SỰ HIỆN DIỆN - Vũ Tiến Long
 

   
THAO LUYỆN NHẸ NHNG Lightworks  
 

Lectio Divina
Phương Php Cầu Nguyện theo thnh INh
Pht Hồi Tm
 

   
   
   
 

cập nhật ha 1/2016