Dơi Bước Thần Khí

 

 
 

 

MỤC LỤC

Dẫn nhập
Dơi Bước Thần Khí - Mục đích của tài liệu này
Chia sẻ đức tin & Điều hành các buổi họp
Đưa thành viên mới vào nhóm - Đóng góp tài chính
Mô h́nh buổi họp - Cách dùng tài liệu hướng dẫn
Phần Một:  Dơi Bước Thần Khí Trong Tôi
1. Làm quen với nhóm
2. Đời sống tâm linh của tôi là ǵ?
3. Đối với tôi, Chúa là ai?
4. Đối với tôi, cầu nguyện là ǵ?
5. Chúa ở đâu khi tôi gặp khó khăn?
6. Tôi có muốn tiếp tục với nhóm không? 
Phần Hai:  Dơi Bước Thần Khí Trong Cộng Đoàn
7. Kinh nghiệm của tôi về cộng đoàn Kitô-hữu
8. T́m Chúa trong gia đ́nh tôi
9. T́m Chúa trong sở làm
10. T́m Chúa trong nền văn hóa Bắc Mỹ
11. T́m Chúa trong thực tế của xă hội
12. Chúa đánh động tôi ra sao qua những buổi họp này?
Phần Ba:  Giới Thiệu Cộng Đoàn Đồng Hành-CLC
13. Sứ mệnh Đồng Hành-CLC
14. Đặc Sủng Đồng Hành-CLC
15. Cộng đoàn Đồng Hành-CLC
16. Tôi có muốn gia nhập Đồng Hành-CLC không?

 
 

 
     

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album