ĐH 2004.01 | Sent to the World, Members of One Body

 

Trang chính Bao DH 2004 2004-01
.

Phong Trào Đồng Hành - Lịch Sử Tóm Gọn

.

Khởi Sinh

Năm 1972, tại Saigon, cha Julian Elizalde SJ. (tên Việt Nam: Thành) lúc đó đang phục vụ taị trung Tâm Sinh Viên Đắc Lộ thuộc Ḍng Tên, bắt đầu hướng dẫn Linh Thao cho các sinh viên. Sau mỗi khoá, anh chị em thường thành lập một nhóm cầu nguyện và chia sẻ. Trong ṿng một năm, có 6 nhóm chào đời. Các nhóm họp môĩ tuần một lần và phục vụ trong các sinh hoạt của trung tâm hoặc của giáo xứ điạ phương. Ngoài những nhóm này c̣n có một số khác được Linh Thao với các cha Lục SJ, Gelinas SJ và Louis Robert SJ. Các nhóm ra đời sau các khóa Linh Thao thường được gọi là Nhóm

Linh Thao. Các nhóm hoạt động riêng, theo các sinh hoạt khác nhau; môĩ nhóm có một linh mục hướng dẫn.

Cuối tháng tư 1975, Việt Nam theo chế độ Xă Hội Chủ Nghiă. Các nhóm không hoạt động riêng nhưng cộng tác với nhau trong các hoạt động tông đồ. Các nhóm trở nên một gia đ́nh cùng chia sẻ một tinh thần và một lí tưởng chung. Trong hoàn cảnh mới, một số theo gia đ́nh ra ngoại quốc.

Người c̣n ở lại tiếp tục sống tinh thần Linh Thao, hoạt động tông đồ trong âm thầm, và từ từ phát triển.

Tháng 7/1976 cha Thành SJ. bị trục xuất và sau đó đi Denver giúp người tá nạn. Cha nôí lại liên lạc với anh chị em tại hải ngoại. Hè 1977, tại Sedalia, Denver, cha hướng dẫn một khóa Linh Thao 5 ngày cho trên 20 anh chị em cũ và mới.  Đêm cuối khoá, anh chị em đă ngồi tâm sự đến gần sáng. Từ đó trở đi bắt đầu một truyền thống có đêm tâm sự ở cuối khoá Linh Thao. Hè 1978, cha hướng dẫn Linh Thao cho 5 anh em ở Portland OR. Sau khoá, mọi người quyết định cho ra đời tờ liên lạc. Cha ThanhỦ SJ. chịu trách nhiệm thực hiện; anh em đóng góp tài chính, chia sẻ. Sau đó, cha đi Phi phục vụ tại trường Xavier ở Manila.

Tháng 8/1978, nhóm Linh Thao đầu tiên ở hải ngoại được thành h́nh tại Tigard, OR.  Đến năm 79, khủng hoảng về văn hoá và xă hội, từ đó nhu cầu tinh thần của người tá nạn lên cao. Anh em quyêtŨ định tổ chức Linh Thao- Đại Hội và t́m cách đáp ứng các nhu cầu, góp phần giải quyết khủng hoảng.

Trên 65 anh chị em đến Portland, OR dự Linh Thao 6 ngày với sự hướng dẫn của cha Thành, và 4 ngày Đại Hội do giáo dân điều hành. Kết quả: Nhóm chính thức thành h́nh, có danh xưng: Nhóm Linh Thao & Đắc Lộ Hải Ngoại, có tôn chỉ và mục đích nhưng chưa có hướng đi và đường lối hoạt động rơ rệt. Ban điều hành lâm thời được bầu lên, có trách nhiệm xin tuyên úy cho giới trẻ tị nạn, soạn nội quy và phụ trách tờ liên lạc. Từ Phi, cha Thành SJ. giúp hướng dẫn tinh thần cho nhóm và cung cấp các tâm t́nh từ quê mẹ gửi ra. Dần dần, các nhóm ở các địa phương khác cũng được thành h́nh và bắt đầu hoạt động.

 Đầu năm 1980, theo yêu cầu của anh em bên Việt Nam, v́ lí do an ninh, tên nhóm đổi thành Nhóm Tĩnh Tâm Hải Ngoại (TTHN). Việc xin tuyên úy cho giới trẻ tị nạn.gặp.trở ngại. Cuối cùng, cha bề trên cả Ḍng Tên Pedro Arrupe SJ. quyết định cử cha Thành SJ. sang Hoa Ḱ làm tuyên úy cho nhóm.

Sau đó, một khóa Linh Thao 7 ngày và Đại Hội 6 ngày vào cuối năm 81 được tổ chức tại Portland, OR để thẩm định các việc đă làm, đồng thời đặt kế hoạch cho giai đoạn mới. Hơn 70 anh em tham dự  Đại Hội 81 đă đồng ư giữ tôn chỉ mục đích đầu tiên của nhóm và chấp thuận lấy Nguyên Tắc Căn Bản (NTCB) của World CLC làm NTCB của nhóm.  Đầu năm 1982, Nguyên Tắc Căn Bản CLC được dịch sang Việt ngữ và phổ biến đến anh em, cùng với Nội Quy.

Như thế, Linh Thao Đại Hội 81 đă định hướng đi và lôí hoạt động của nhóm TTHN theo tinh thần của CLC.  Đại Hội đă thành lập ba tiểu ban chuyên biệt: Ban Thành Lập Nhóm Linh Thao, Ban Điều Hành Nhóm Linh Thao, và Ban Điều Hành Trung Ương Nhóm TTHN. Sau Đại Hội, lại có thêm các nhóm ở các địa phương khác thành h́nh. Cuôí năm 1983, tên Nhóm Linh Thao được đổi thành Nhóm Đồng Hành và Nhóm Tĩnh Tâm Hải Ngoại được đổi thành Phong Trào Đồng Hành.

 

.

Chương Tŕnh Linh Thao - The People for Others

Tháng 4/1982, cha Thành SJ. bắt đầu lái xe đi các nơi giúp tĩnh tâm Linh Thao (LT). Lúc đầu, các khóa LT do các chủ chiên có quen biết trước, mời, hoặc, do anh chị em trong nhóm tổ chức. Khoá đầu tiên ở Mountain View CA, có hơn 90 người dự, hầu hết là người mới. Khoá kế ở Burbank, CA, có hơn 80 người. Rồi đến Denver, St Louis, Wash. DC, Montreal (Canada).v.v. Cha tiếp tục các khóa khác ở phiá Tây, Trung Tây Hoa Kỳ, sang đến Âu Châu (Pháp, Anh, Đức, Bỉ) và Á Châu ( Nhật etc...)

Nhu cầu cần được hướng dẫn tâm linh của người tị nạn lên cao. Từ tháng 4 đến cuối năm 82 đă có 28 khóa Linh Thao được tổ chức. Trong thời gian ấy, các khóa cuối tuần chú trọng vào các khía cạnh:

giúp giới trẻ nhận biết t́nh yêu lư tưởng và đức thanh sạch, củng cố đức tin nơi Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài, đồng thời hướng dẫn giới trẻ cầu nguyện.

Các khóa cuối tuần được nhiều nơi biết, mến và mời cha Thành SJ. đến giảng, v́ thế lịch tŕnh LT năm 83 không c̣n trống. Cha Mạnh SJ. tuy đă về hưu, từ Bỉ được mời qua Mỹ giúp một thời gian. Những tháng hè lại có thêm các cha Nguyễn Thế Minh SJ, Gildo Dominici SJ và Felipe Gomez SJ tiếp tay.

Bên Âu Châu, Á Châu và Úc Châu, các cha Nguyễn Thế Minh SJ, Gildo Dominici SJ và Felipe Gomez SJ cũng bắt đầu giảng Linh Thao cho anh chị em. Như thế, chương tŕnh Linh Thao cho người tị nạn chính thức thành h́nh.

Từ 82-85 có trên 150 khoá LT được tổ chức tại hải ngoại cho hơn 2,000 người tị nạn. Trong đó, có các khoá tĩnh tâm Thánh Gia dành cho phụ huynh lớn tuổi, các khoá cho các ḍng nữ,.v.v. Thành phần tham dự thường có khoảng 1/3 người cũ và 2/3 người mới. Từ 1986, ngoài các khoá cuối tuần và khóa 5 ngày, có một số anh chị em làm Linh Thao ngoài đời (19th Annotation) với các cha, hoặc các nữ tu Mỹ, Canada.

Từ 82-86, đa số các khóa tập trung ở tuần I Linh Thao. Năm 87, có thêm ban Bạn Đường Cầu Nguyện, là anh chị em Đồng Hành địa phương đă Linh Thao dài ngày, có kinh nghiệm nội tâm, được huấn luyện, phụ giúp linh mục giảng pḥng qua các việc như soạn kinh sáng, phút hồi tâm, bài xét gẫm chung, sửa soạn thánh lễ, duy tŕ kỷ luật thing lặng v.v. Năm 89, khởi đầu các khoá Come & See và Ephata dành cho các em lớp tuổi từ 13-21.

Trong ba năm 88-90, các khóa Linh Thao đă tiến bộ cả về phẩm cũng như lượng. Có hơn 50% số người tham dự là người cũ, biết mục đích LT, không c̣n v́ hiếu ḱ hoăc đến t́m cảm giác như trong mấy năm trước. Ban hướng dẫn Linh Thao có thêm các cha Nguyễn Trọng Tước SJ., Trần Đ́nh Nhi, Nguyễn Bỉnh CM. và Đỗ Quang Biên.

Trong chín năm qua, có nhiều thành phần khác nhau dự các khoá Linh Thao cho anh chị em Đồng Hành; khóa cho các tu hội, các hội đoàn bạn, các nhóm hoặc cá nhân không thuộc cộng đoàn hay đoàn thể nào. Ngoài ra c̣n có các khóa do cha quản nhiệm điạ phương bảo trợ và tổ chức. Sau khóa, anh em về lại cộng đoàn và tiếp tục sinh hoạt trong các đoàn thể như trước.

Từ năm 1987, cha Thế Minh SJ bắt đầu hướng dẫn các khoá dài ngày.  Đến sau năm 1990 th́ ngài tập trung hướng dẫn các khóa Linh Thao 5-8 ngày tại nhiều địa phương; cha Gomez SJ tập trung hướng dẫn các khoá thần học trong những tháng hè. Riêng năm 93, có 8 khoá Linh Thao dành cho lớp tuổi trung học gọi là khoá Come & See. Năm 1995, cha Nguyễn Hùng SJ khởi xướng các khoá Ephata dành cho các em chuẩn bị chịu phép Thêm Sức. Những năm gần đây ban hướng dẫn Linh Thao có thêm các cha Louis Robert SJ., Đỗ Bá Long SSS, Nguyễn Lâm CSC, Vũ Thế Toàn SJ., Hoàng Tiến Đoàn SJ. Kể từ năm 97, cha Nguyễn Trọng Tước SJ cũng tiếp tay giảng các khoá Linh Thao bên Âu Châu.

Chương Tŕnh Linh Thao do Đồng Hành phát khởi và hỗ trợ, vẫn tiếp tục đi đến các cộng đoàn Việt, góp phần đáp ứng nhu cầu tinh thần của anh em. Càng ngày các chủ chiên càng nhận thấy tĩnh tâm Linh Thao cần thiết và là một phương tiện hữu hiệu mà Thiên Chúa dùng để canh tân Giáo Hội ngày nay, ở nhiêù nơi.

.

.

.

Các Linh Mục Tuyên Úy

Tuyên úy đầu tiên của phong trào là cha Julian Elizalde SJ. người Tây Ban Nha, nguyên Giám Đốc Thư viện tại Trung Tâm Đắc Lộ và giáo sư tại một vài đại học ở Sàig̣n; ngài giỏi Việt ngữ.  Đầu năm 91, cha Thành SJ, đi Roma làm phụ tá Tổng Tuyên Úy World CLC. Cha Gildo Dominici, SJ. thay thế cha Thành trong vai tṛ tuyên úy. Cha Dominici SJ. người Ư, cũng giỏi Việt ngữ, nguyên giáo sư tại Giáo Hoàng Học Viện Pio X ở Việtnam.  Đến mùa xuân 93, cha Dominic Nguyễn Hùng SJ. thay thế cha Dominici, giữ vai tṛ tuyên úy cho Đồng Hành. Cha Hùng người Việt tị nạn qua Hoa Ḱ năm 1979, đi tu tiếp và được thụ phong linh mục Ḍng Tên tỉnh ḍng Oregon, năm 1992.

.

.

.

Tờ Liên Lạc Đồng Hành

Tờ Liên Lạc ĐH là phương tiện chính để liên lạc và nối kết anh chị em trong phong trào ĐH. Anh chị em dùng tờ liên lạc để chia sẻ kinh nghiệm đức tin trong cuộc sống hằng ngày. Các nhóm cũng chia sẻ những sinh hoạt, kinh nghiệm thành bại của nhóm ḿnh trên tờ liên lạc. Trong âm thầm, bên quê Mẹ, anh em cũng gửi góp chia sẻ.

1978 Cha Thành SJ. phụ trách, phát hành từ Xavier School, Manila, Philippines.

1980 Anh chị Cường-Tuyết phụ trách, phát hành tại Văn Pḥng Trung Ương (VPTU) Tigard, OR. Anh em trong vùng cộng tác.

1984 Anh Lê Ngọc Hồ, WA. phụ trách, anh em trong vùng cộng tác. Phát hành tại VPTU Tigard, OR.

1985 Anh chị Cường Tuyết, thầy Tước SJ. phụ trách, phát hành từ VPTU Tigard OR. Anh em trong vùng cộng tác.

1987 Chị Trần Bạch Tuyết phụ trách, phát hành tại VPTU Tigard, OR.

1991 Anh chị Trương Thành Hào và một số anh chị phụ trách tại VPTU Montreal, Canada; a/c Nguyễn Trọng Bách & Liên phát hành từ Everett, WA.

1994 Chị Trần Bạch Tuyết phụ trách tại Minnesota. A/c Nguyễn Trọng Bách & Liên phát hành từ Everett, WA.

1995 Nguyễn Phương Hà, Nguyễn Chiêu Lan, Phạm Hữu Quang và một số anh chị tại Orange County, CA phụ trách thực hiện và phân phối.

1998 Anh chị Nguyễn Quang Hải-Đạt (MD) và một số anh chị tại vùng.ông Bắc Hoa Kỳ phụ trách thực hiện và phân phối.

.

.

.

Các Phương Tiện Truyền Thông Khác

Những năm gần đây, có thêm hệ thống e-mail với gần 300 điện chỉ giúp anh chị em trong phong trào liên lạc, học hỏi và làm việc chung một cách nhanh chóng hơn. Do sự khuyến khích của cha Nguyễn Hùng SJ, anh Lê Xuân Hy khởi đầu chương tŕnh Bible Project với sự cộng tác của nhiều anh em khác để đưa Tin Mừng và chia sẻ lời Chúa dựa trên Phúc Âm của mỗi Chúa Nhật lên World Wide Web, bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Hiện nay anh Vũ Tiến Long và các bạn đang tiếp tục. Các vùng cũng có �home page� để giới thiệu các nhóm trong vùng.

.

.

.

 

Đồng Hành - We Make Our Way by Going - CLC

:Các nhóm trong phong trào Đồng Hành thường được thành h́nh sau các khóa Linh Thao. Lúc ban đầu, các nhóm ngồi lại với nhau v́ muốn giữ không khí cầu nguyện và chia sẻ trong khoá Linh Thao.

Do đó, các nhóm không có một khuôn mẫu họp nhóm hay sinh hoạt chung, không có đề tài và tài liệu cho sinh hoạt nhóm. Sau năm 1983, các tài liệu sinh hoạt nhóm bắt đầu được phân phối đến các nhóm. Cha tuyên úy đi giảng Linh Thao cũng hay ghé thăm và hướng dẫn. Từ đó, các sinh hoạt nhóm tiến bộ cả h́nh thức và nội dung. Các nhóm thường họp hai tuần một lần, có mục đích và thời khoá biểu sinh hoạt rơ ràng.

Từ năm 1985-87, nhờ vào các khoá huấn luyện của CLC ban huấn luyện được thành lập; các họp mặt vùng, tờ báo.H, các họp mặt cuối năm và các đại hội đă giúp phương cách tổ chức và sinh hoạt nhóm được cải tiến nhiều hơn. Tuy nhiên việc áp dụng vai tṛ hướng dẫn viên và điều hợp viên chưa được hữu hiệu. Đến cuối năm 1987, các nhóm bắt đầu bước vào giai đoạn Úpre-comminityÙ theo tiêu chuẩn WCLC. Sau năm 1988, các nhóm Đồng Hành đă phân biệt rơ hơn chức năng của hướng dẫn viên, điêù hợp viên, trưởng nhóm và nhóm viên, nhưng việc áp dụng vẫn c̣n nhiều e ngại, dè dặt và lẫn lộn. Trong mỗi nhóm, tŕnh độ các nhóm viên khác nhau. Và mỗi nhóm có đặc nét riêng tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu tại địa phương.

Cuối năm 1990, phong trào Đồng Hành đă có gần 800 anh chị em thuộc gần 40 nhóm.H sinh hoạt và hoạt động theo đường lối CLC, trong số ấy có hơn 120 anh chị em đă cam kết sống tinh thần NTCB của WCLC. Trong đại hội 1990 ở Portland, OR. phong trào dự định đến đại hội cuối năm 1993 sẽ thảo luận việc gia nhập World CLC với tính cách toàn phong trào. Trong năm 91 phong trào lắng nghe xem Chúa muốn dẫn phong trào theo đường lối nào. Các sinh hoạt lắng thầm hơn.

Trong hai năm 93-94 phong trào Đồng Hành có khủng hoảng về căn tính, danh xưng, etc. Nhờ t́nh thương, nhờ ơn Chúa, sự hiệp nhất trọn vẹn là hồng ân Chúa ban vào họp mặt cuối năm 94 tại Bắc California.

Phong trào gửi đại diện đi tham dự.ại Hội World CLC ở Mexico năm 1990, ở Hồng Kông năm 1994 và khóa International Encounter for Jesuits and CLC ở Roma năm 1995. Từ 1995 đến nay, một số nhóm đang trong giai đoạn tiến tới để trở nên Úcộng đoànÙ Đồng Hành như một nhóm ở San Jose, CA, một nhóm ở Orange County, CA và một nhóm ở Minnesota. Cha Julian Elizalde SJ, liên tiếp trong các năm 94-97 đă đến Mỹ và Canada hướng dẫn trên 9 khóa cho Đồng Hành, liên quan đến ơn gọi, Sứ Mệnh, Nhận Định Cộng Đoàn va Đặc Sủng CLC, etc. tại nhiều địa phương khác nhau.

Trong đại hội 1996 vừa qua, sau đề tài CLC Charism, toàn thể đại hội đă một lần nữa đồng thanh quyết định gia nhập CLC Thế Giới.

Nh́n lại hơn 25 năm qua, Đồng Hành, một tập thể nhỏ, nghèo vật chất, nhiều thiện chí phục vụ hơn là nhiều kinh nghiệm đă tiếp tục lớn lên nhờ t́nh thương của.ức Kitô, và đang phục vụ dân Chúa nơi các địa phương và cộng đoàn Việt Nam. Nhờ Thần Khí Thiên Chúa, Đồng Hành phát khởi và tiếp tục hỗ trợ chương tŕnh Linh Thao, các nhóm, tờ liên lạc, Bible Project và ơn gọi, v.v. Như Đức Maria,  Đồng Hành ngỡ ngàng vang lên trong ḷng lời kinh Magnificat cảm tạ Chúa đă thương gọi, chọn và sai đi, dù phận hèn bất xứng tội lỗi.

Linh hồn tôi tung hô Đức Chúa và thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đă dũ t́nh thương đến phận hèn tôi tớ Chúa. Ngài đă làm cho tôi những sự trọng đại. Danh Ngài là Thánh, Chí Thánh, Chí Tôn.