Hăy vui mừng v́ con thành công và hăy cám ơn Chúa v́ có người khác thành công hơn con - ĐHY Nguyễn Văn Thuận


 

Linh Đạo I-Nhă


Tinh Thần I-Nhă
Linh Thao
Mười Điều Tâm Niệm
Phút Hồi Tâm
Thánh I-Nhă
Thủ Bản Tự Thuật
 

 

 
Trang chính Linh Đạo I-Nhă
 
   
  10 điều tâm niệm sống giữa đời
theo linh đạo Thánh INhă

 
   
 Manuel Flores, SJ
 

   
 
1 Tôi tin rằng, giống như Đức Giêsu, tôi cũng là "người con yêu dấu của Cha". Ngài yêu thương tôi trọn vẹn và vô điều kiện. Ngài mong muốn kết hiệp trọn vẹn với tôi trong t́nh thương.
 
2 Tôi tin rằng tôi là "người con đặc biệt duy nhất của Cha". Chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ có một ai khác được tạo thành giống như tôi.
 
3. Tôi tin rằng tôi là một tạo vật hoàn toàn lệ thuộc vào Cha. Ư nghiă cuộc sống và hạnh phúc của tôi là t́m kiếm và thực thi Thánh Ư Chúa để làm vinh hiển cho Chúa luôn, theo ư muốn của Ngài.
 
4. Tôi tin rằng tôi là người tội lỗi. Tôi tự do hoàn toàn để chấp nhận hoặc từ chối t́nh yêu của Thiên Chúa và cộng tác vào những quyền lực của sự dữ trên thế gian. Tôi có thể chấp nhận sự dối trá cho rằng tôi có thể sống xa cách Thiên Chúa.
 
5. Tôi tin nơi ḷng thương xót của Đức Giêsu, Ngài luôn sẵn sàng chữa lành và tha thứ tôi.  Nếu tôi ưng thuận, Ngài sẽ tiêu diệt ṿng ảnh hưởng của sự dữ trong cuộc đời tôi.
 
6. Tôi tin Đức Giêsu đă chịu cực h́nh và chịu chết để cứu chuộc nhân loại.  Ngài mời gọi tôi tiếp nối công việc cứu chuộc của Ngài và hiệp nhất với tất cả những ai đang chịu đau khổ.
 
7. Tôi tin Đức Giêsu đem lại ư nghiă cho những đau khổ tôi đang phải gánh chịu.  Ngài cho tôi góp những đau khổ đó vào những cực h́nh của Ngài như là giá cứu chuộc cho mọi người và là con đường chắc chắn dẫn tôi đến vinh quang.
 
8. Tôi tin rằng Đức Giêsu Phục Sinh mời gọi tôi thông phần vào sự chiến thắng, sức mạnh và niềm vui của Ngài.  Cùng với các chi thể khác của Ngài, là Giáo Hội, Ngài mời gọi tôi tiếp tục Sứ Mạng của Ngài là an ủi, chúc lành và biến đổi thế giới này để tạo dựng và nuôi dưỡng một môi trường đầy ân sủng của Ngài trên thế giới.
 
9. Tôi tin rằng Thiên Chúa có một kế hoạch đặc biệt dành cho tôi và Ngài muốn tỏ ra cho tôi biết kế hoạch đó. Ngài sẽ gửi người, phương tiện và những ǵ tôi cần để giúp tôi đóng góp vào sứ mạng biến đổi thế giới này.
 
10. Tôi tin rằng thế giới này linh thiêng - v́ Thiên Chúa đă tạo thành, Đức Giêsu đă cứu chuộc và Thánh Thần Chúa ngự trị trong đó. T́nh yêu và sức mạnh của Chúa hiện diện và thúc đẩy thế giới này mọi lúc, mọi nơi, mọi dịp và trong mọi người. 
 
Manuel Flores, SJ
  English
 
 

Prayerful thoughts from St Ignatius of Loyola

The more completely we focus our attention on our Creator and Lord, the less chance there is of our being distracted by creatures [Ep. 7:411].

• • •

You are much deceived in thinking that the cause of your unrest and little progress in following the way of the Lord comes from the place where you live, or your superiors, or your brethren. This unrest comes from within you, that is, it comes from your own lack of humility, obedience, and prayer, and finally from a want of mortification and fervor in advancing in the way of perfection. You could have a change in residence, of superiors, and of brethren, but if the interior man is not changed these other changes will do you no good. Everywhere will be the same for you, unless you become humble, obedient, devout, and you mortify your self-love. This is the change you should seek and no other [Ep. 8:328-329].

----------

Ep:
Monumenta Ignatiana: Epistolae et Instructiones
, 12 v. (Madrid, 1903-1911)


 

       

 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album