Hiện diện trước SỰ HIỆN DIỆN
 


Vũ Tiến Long


Hiện diện trọn vẹn
 
Tôi có thể có mặt trong một đám đông, tham dự một buổi họp hoặc một Thánh Lễ nhưng chưa chắc tôi đă thực sự hiện diện. Hai người bạn có thể ngồi bên nhau nhưng chưa chắc đă thực sự hiện diện với nhau. Bên ngoài, tôi ngồi cầu nguyện, nhưng chưa hẳn đă hiện diện trọn vẹn để gặp gỡ Chúa, v́ có cả một thế giới khác đang diễn ra trong ḷng tôi.

Hiện diện trọn vẹn là một thái độ nội tâm, là trọn vẹn thuộc về, là thực sự liên kết với đối tượng ḿnh gặp.

Hiện diện trọn vẹn là hoàn toàn thức tỉnh bên trong ḷng để sống giây phút hiện tại. Đứng trước một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp tôi ư thức một cảm nhận thích thú trong ḷng. Gặp một người tôi ngưỡng mộ, tôi vui mừng tiếp đón và mở ḷng lắng nghe. Hiện diện với một người đang gặp hoạn nạn tôi cảm thấy xót thương trong ḷng. Hiện diện trọn vẹn đem đến đồng cảm, an ủi và chữa lành.

Sự hiện diện, dù trong thinh lặng, vẫn có thể diễn tả hùng hồn hơn là những lời nói ồn ào nhưng trống rỗng. Trước một sự mất mát, không cần phải nhiều lời để an ủi, có thể chỉ cần hiện diện một cách trọn vẹn.

Nơi một cộng đoàn, sự hiện diện trọn vẹn đem đến gặp gỡ. Sự gặp gỡ sẽ đem lại sức sống cho cộng đoàn.

V́ thế theo cha Maurice Zundel, hiện diện một cách trọn vẹn là linh hồn của mọi ơn gọi phục vụ. Cha định nghĩa sứ mệnh của chúng ta là hiện diện cho Sự Hiện Diện: “Chúng ta không cần giảng đạo, chúng ta không cần nói đến Chúa; càng nói ít càng tốt. Chúng ta không cần phải lôi kéo người khác theo đạo mình để làm cho họ nghĩ như mình, vì chúng ta không cần phải nghĩ một cái gì đó, mà là phải sống một Ai đó. Vấn đề là làm sao chia sẻ được một Sự Hiện Diện không ồn ào, một Sự Hiện Diện ngay giữa thinh lặng và chỉ có thinh lặng mới thông truyền được.”

Khi hiện diện trọn vẹn, tôi tỉnh thức với con người thật của ḿnh. Người mù trong Kinh Thánh (Ga 9:1) tuy không nh́n thấy ǵ, nhưng lúc gặp Chúa Ki-tô tất cả các giác quan c̣n lại của anh đều tỉnh thức. Ngay cả cái ư thức sự thật về ḿnh cũng tỉnh thức, nhờ đó anh nói được về người đă chữa lành cho anh là “một vị ngôn sứ”, trong khi những người Biệt Phái mù ḷa trong tâm linh, chỉ biết nh́n với con người giả của ḿnh.

Muốn hiện diện trọn vẹn trong cầu nguyện tôi phải sống với con người thật của ḿnh (true self). Tôi không thể hiện diện trọn vẹn với con người giả (false self). Không thể giả vờ hiện diện với thân xác nhưng ḷng trí của tôi đang ở một nơi khác. Chúa Ki-tô nói rơ: “Dân này kính Ta bằng môi bằng miệng, c̣n ḷng chúng th́ lại xa Ta.” (Mt 15:8)

 
Tôi cần làm ǵ để có thể hiện diện trọn vẹn?
 
Ao ước. Không thể hiện diện trọn vẹn nếu không có ao ước. Ḷng ao ước chân thật, quy hướng về Chúa là ao ước đă được thanh tẩy, đă được mời gọi. V́ thế ao ước chân thật là một ân sủng Thiên Chúa ban cho một tâm hồn sống với con người thật v́ lúc đó tôi không c̣n ao ước điều ǵ cho bản thân ḿnh, không c̣n ao ước những mối lợi cho tôi.

Lựa chọn. Hiện diện, hay không hiện diện, là kết quả của một lựa chọn. Trong lựa chọn tôi phải sống với con người thật để nhận định thánh ư của Chúa và lựa chọn chính Chúa. Muốn lựa chọn Chúa tôi cần biết trống rỗng hóa chính ḿnh, biết bỏ những quyến luyến ràng buộc không chính đáng, những thần tượng giả dối.

Ḷng mến. Động lực mạnh mẽ của sự hiện diện trọn vẹn là ḷng mến, t́nh thân. Trong ḷng mến tôi cảm thấy thuộc về, cảm thấy liên kết với đối tượng tôi gặp gỡ. Ḷng mến giúp tôi vượt thắng những trở ngại. Từ tờ mờ sáng Maria Madalêna đă vội vă ra mộ Thầy bất chấp những nguy hiểm có thể gặp trên đường. (Gn. 20:1)
 
Con người là tạo vật duy nhất được ban cho khả năng ư thức sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi tôi tỉnh thức và hiện diện là tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của sự Siêu Nhiệm, để bước vào sự gặp gỡ Thiên Chúa.

Meister Eckhart viết rằng: “Thiên Chúa ở nhà. Chính chúng ta là những người rời nhà đi ra ngoài.” Thiên Chúa luôn luôn ở nhà v́ cả vũ trụ này là nhà của Ngài.

“Đi măi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan?”
(TV 139:7).

V́ thế bất cứ lúc nào tôi tỉnh thức, tôi hiện diện trước Sự Hiện Diện. Đó là giây phút cầu nguyện trọn vẹn nhất, tất cả những phương tiện khác đều là phụ thuộc.


SUY TƯ VÀ CHIA XẺ:

- Bạn đă có những kinh nghiệm nào về một sự hiện diện trọn vẹn với tha nhân? với nhóm? hoặc với Chúa trong cầu nguyện?
- Có những lúc nào nhóm của bạn đă cảm thấy không thực sự hiện diện với nhau một cách trọn vẹn? Nguyên nhân và hậu quả

• • •

   

     Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album