"... các con đang hiện diện trên khắp thế giới, làm nhân chứng cho Chúa Giêsu Kitô và lao tác để xây dựng Vương Quốc của Người."
 

     
 
"Như một cộng đoàn sống liên kết, gồm các giáo dân nam cũng như nữ, các con đang hiện diện trên khắp thế giới, làm nhân chứng cho Chúa Giêsu Kitô và lao tác để xây dựng Vương Quốc của Người.

Trong khi thực hiện công việc đó, các con nhận tinh thần và nguồn sức từ Linh Thao của thánh I-Nhă. Lối sống của các con, chú trọng vào việc giáo huấn Kitô hữu một cách toàn diện và trọn vẹn, đang giúp các con chu toàn sứ vụ tông đồ này.

Là một thành phần của cộng đoàn giáo dân, các con được mời gọi làm những nhân chứng trung kiên cho Chúa Giêsu Kitô trong mọi lănh vực của cuộc sống: trong gia đ́nh, trong công việc chuyên môn, trong thế giới chính trị và văn hóa, trong cộng đoàn Giáo Hội địa phương các con đang sinh sống.

... Hăy mang những giáo huấn của Giáo Hội vào tận tâm điểm của văn hoá con người để chiếu sáng và hướng dẫn việc tạo dựng một xă hội công bằng và huynh đệ.

Khả năng chu toàn sứ vụ tông đồ đầy hấp dẫn và thách đố này đến từ những cố gắng hằng ngày của các con trở nên giống Chúa Kitô, sống trong ân sủng và cùng mang những tâm t́nh của Ngài."

(Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, nói với Ban Chấp Hành CLC Thế Giới trong một buối triều kiến riêng vào ngày 21/2/2000. Những lời của Đức Thánh Cha đă xác tín Sứ Vụ của CLC nhận được tại Đại Hội Itaici 98)

English
 

 
 

CLC Thế Giới
 

 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album