Nhịp Sống Đồng Hành Mừng Lễ Kính Thánh I-NhăBuổi gặp gỡ giữa CLC-VN và Đồng Hành -
Một vài h́nh ảnh


Mục Vụ S.E.E.D Đông Bắc thẩm định cuối khóa
qua video conference

 
Thánh I Nhă - LM Julian Elizaldé SJ
Hồi Kư Tự Thuật - Thánh I-Nhă
Tâm sự với cha INhă - Antôn Phaolô SJ

  Lịch Tŕnh Sinh Hoạt 2015
  Các Khóa Linh Thao

Các Sinh Hoạt Sắp Tới

  Tháng 8
31/7-2 Họp Mặt Vùng Toronto–Montreal, CANADA
7-9 Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân - Khóa 31 tại Worcester Massachusett
7-9 SEED X Arizona - Flagstaff, Arizona
14-15 SEED III Denver - Denver, Colorado
  Tháng 9
4-6 Họp Mặt Vùng Trung Tây - Mt Lebanon Cedar Hill , TX
Ghi Danh / Registration
4-6 Họp Mặt Vùng Tây Nam - Pali Conference Running Springs, CA
  Tháng 10
1-4 CLC-USA NCC Meeting - Gilmary Retreat Center, Pittsburgh, PA
   
 
 Đồng Hành blog

Thư của BPV:
Mừng Kính Thánh I-Nhă

Memorial of St Ignatius
 
Tập San COMIGO


2013 |2014 | 2015

Suy Niệm Hàng Tuần:

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật  

Sunday's Gospel Reflections

Suy Niệm Hàng Ngày:

 Nhóm TIM

Phút Cầu Nguyện

 Pray-as-you-go

Today's Reading

 Ánh Sáng Tin Mừng

Giúp qũy Đồng Hành,
Dùng Amazon qua link này:

Các Vùng Các Mục Vụ   CLC Thế Giới

- Đông Bắc
- Trung Tây
- Tây Nam
- Canada
- Âu Châu

- Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân
- S.E.E.D.
- Thao Luyện Nhẹ Nhàng / Lightworks