|
Trang Chính | DH-online blog | Photo Album
   
   

 

Cộng Đoàn Đồng Hành là ai? / Who we are  ››

Sắc Lệnh của Ṭa Thánh / Vatican's Decree
Đoàn Sủng, Lịch Sử và Tổ Chức của Cộng Đoàn / Our Charism, History and Organization
Các Mục Vụ của Cộng Đoàn / Our Ministries

Chiều thứ Năm 28 tháng 5 đến trưa Chúa Nhật 31 tháng 5, 2015
tại Gilmary Retreat Center, Pittsburgh PA
Xem chi tiết
››

Tài liệu để chuẩn bị:
Ngôn ngữ khôn ngoan / Wisdom language

 
• • •

Ghi danh dự khóa SDTV3 sau Đại Hội
• • •
Bầu cử Ban Phục Vụ ĐH - Election Đồng Hành EXCO
Đọc kết qủa Nhận Định của các Nhóm
 


 
Tài Liệu Đồng Hành   Nhịp sống Đồng Hành: 


Các Tài Liệu ››
Sống Tâm Linh
Tâm Linh là gì?
The Beloved of God
A Prayer - Teilhard de Chardin
   
Sống Cộng Đoàn
Chúng Ta đang ở đâu? - Where are we?
Growth in the life of the community
Sự khác biệt giữa Thảo Luận & Chia sẻ Tâm Linh
A community called to serve
   

AVE MARIA
by Michal Lorenc
 

Lịch Trình các Khóa Linh Thao,
các Mục Vụ SEED, MRW, TLNN
và các sinh hoạt của các Vùng:

Hoa Kỳ và Canada  |  Âu Châu


Niên Liễm/Membership
Please follow this link:
2014 Dong Hanh Membership Recertification


Tập San COMIGO

   • 2015
   • 2014
   • 2013

• • •
 

Go forth
and set the world on fire

   St. Ignatius

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật
 Sunday's Gospel Reflections

Suy Niệm Hàng Ngày
Nhóm TIM
Phút Cầu Nguyện

 

Today's Reading
USCCB


with the Jesuits in Britain

Phát Thanh
 Ánh Sáng Tin Mừng

DONGHANH-CLC
P.O. BOX 2862
Merrifield, VA. 22116

Giúp qũy Đồng Hành -
Dùng Amazon qua link này:

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài Liệu | Nối Kết | Mục Lục |