|  Tổ Chức  |  ĐH blog  |  Đường Emmaus  |  Tài Liệu  |  Lịch Tŕnh LT  |  Báo ĐH  |  Tập San Comigo  | Mục Lục  | Photo Album |


SEED Leaders Vùng Đông Bắc tĩnh tâm với cha Trung Chris sau Khoá SEED 2016


 
 

Ơn Gọi của:
Nhóm Viên ĐH
Cộng Đoàn ĐH

 

Cộng Đoàn chúng ta là những Kitô Hữu, những người muốn theo sát Chúa Giêsu Kitô hơn và lao tác với Ngài để xây dựng Nước Trời ...  Mục đích của chúng ta là trở nên những Kitô Hữu kiên quyết làm chứng nhân cho lối sống ấy và cho giá trị Tin Mừng ngay trong Giáo hội và trong xă hội, ngơ hầu ảnh hưởng đến nhân bản, đến phúc lợi của gia đ́nh và đến sự hài ḥa của tạo vật.

Nguyên Tắc Căn Bản

"Cộng Đoàn Đồng Hành là một Hiệp Hội tín hữu quốc tế công cộng, thuộc quyền Ṭa Thánh, theo các khoản 312 và kế tiếp của bộ Giáo Luật hiện hành ..."  Sắc Lệnh của Toà Thánh

Đồng Hành là ai ... - Who we are ...

Tài Liệu Đồng Hành

Ḍng lịch sử Cộng Đoàn Đồng Hành
Các cộng đoàn Đồng Hành - CLC
CLC khắp thế giới | Nối kết
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và CLC

Nguyên Tắc Căn Bản (General Principles)
Đoàn Sủng-Charism - Phần 1, song ngữ
CLC-Charism 1
PROJECT 163

  xem thêm


THÔNG BÁO:

Thư của Ban Phục Vụ về Niên Liễm 2016
"COMIGO Hăy ở với Thầy" - 8 buổi họp huấn luyện cộng đoàn
Lời Mời Gọi Cộng Tác của Ủy Ban Giáo Lư Song Ngữ


  Các Khóa Linh Thao 2016
  Lịch Tŕnh Sinh Hoạt 2016
Tháng 9
2-4 TRUNG TÂY Họp Mặt Vùng - La Grange, TX
9 ĐH Formation Zoom Meeting "Comigo-Hăy ở với Thầy"
Tháng 10
14 ĐH Formation Zoom Meeting "Comigo-Hăy ở với Thầy"
Tháng 12
28/12 - 1/1/17 ĐH Family Summit Ghi danh
   
 
 
Tập San COMIGO2013 |2014 | 2015 | 2016

Suy Niệm Hàng Tuần:

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật  

Sunday's Gospel Reflections

Suy Niệm Hàng Ngày:

 Nhóm TIM

Phút Cầu Nguyện

 Pray-as-you-go

Today's Reading

 Ánh Sáng Tin Mừng

Giúp qũy Đồng Hành,
Dùng Amazon qua link này:

PHOTO ALBUM

26 Dec. - S.E.E.D. Summit 2015 -
Orange County, CA.
10 Jan. - Mid-Atlantic CLC Annual Gathering, Arlington, VA. Các cộng đoàn Đồng Hành-CLC
 
17 Jan. - Giới thiệu TLNN 2016 -
Arlington, VA.
22 Jan - Đông Bắc đi MARCH FOR LIFE,
Washington D.C. | Xem thêm 1 2
 
 
 
  Các Vùng Các Mục Vụ   CLC Thế Giới

 

- Đông Bắc
- Trung Tây
- Tây Nam
- Canada
- Âu Châu
- Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân
- S.E.E.D.
- Thao Luyện Nhẹ Nhàng / Lightworks
 
 
         
    DONG HANH-CLC
P.O. BOX 2862
MERRIFIELD, VA. 22116