I beg you, my Lord, to remove anything which separates me from you, and you from me - Blessed Peter Faber SJ


 
Ḷng ao ước được bước theo chân Chúa Giêsu Kitô, để chia sẻ lối sống và sứ mạng của Người, thúc đẩy tôi chọn Đồng Hành-CLC là ơn gọi của tôi trong ḷng Giáo Hội.

Trong cộng đoàn tông đồ này, chúng tôi cùng nhận định thánh ư Chúa, cho riêng cá nhân tôi cũng như cho cả nhóm, dựa vào Linh Thao và những tiêu chuẩn mà thánh I-Nhă đă khuyên dạy. Tôi ao ước làm việc nhận định này với một tấm ḷng hăng hái phục vụ nhân loại, trong khi kết hợp mật thiết với Giáo Hội. Tôi mong Nhóm sẽ sai tôi đi phục vụ, sẽ giúp đỡ tôi và cùng tôi lượng định thành qủa trong tinh thần hỗ tương và liên đới trách nhiệm.

Là một giáo dân, trong mọi hoàn cảnh sống của tôi, trong gia đ́nh và nơi chỗ làm việc, tôi mong muốn được sống trọn vẹn sứ mạng mà cộng đoàn tông đồ Đồng Hành-CLC đă tin tuởng trao phó cho tôi, trong sự nhận thức rằng đó chính là tham dự vào sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô.


EnglishƠn gọi của Cộng Đoàn Đồng Hành


 

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài LiệuNối Kết | Mục Lục |