S.E.E.D. Leaders

Malvern Retreat House, PA

 Photo Album
 


 
Tài Liệu Đồng Hành   Nhịp sống Đồng Hành: 


Các Tài Liệu ››
Sống Tâm Linh
Tâm Linh là gì?
The Beloved of God
A Prayer - Teilhard de Chardin
   
Sống Cộng Đoàn
Wisdom Language
Chúng Ta đang ở đâu? - Where are we?
Growth in the life of the community
Sự khác biệt giữa Thảo Luận & Chia sẻ Tâm Linh
A community called to serve
   
 

Lịch Trình các Khóa Linh Thao,
các Mục Vụ SEED, MRW, TLNN
và các sinh hoạt của các Vùng:

Hoa Kỳ và Canada  |  Âu Châu


S.E.E.D. RETREAT - NORCAL1
July 24 - July 26, 2015
Camp May-Mac, Felton CA

Ghi Danh / Registration

Họp Mặt Vủng TRUNG TÂY
Sept. 4-6, 2015
Mt Lebanon Cedar Hill, TX
Ghi Danh / Registration

Họp Mặt Vủng TÂY NAM
Sept. 4-6, 2015
Running Springs, CA
Ghi Danh / Registration
 

 
Các Mục Vụ


Canh Tân
Đời Sống Hôn Nhân


S.E.E.D

• • •
Tập San COMIGO


2013 |2014 | 2015

Giúp qũy Đồng Hành -
Dùng Amazon qua link này:

Suy Niệm Hàng Tuần: Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật |  Sunday's Gospel Reflections
Suy Niệm Hàng Ngày:  Nhóm TIM | Phút Cầu Nguyện | Pray-as-you-go | Today's Reading
 Ánh Sáng Tin Mừng


DONGHANH-CLC
P.O. BOX 2862
Merrifield, VA. 22116