Hăy yêu mến trước đă rồi hẵng làm những ǵ muốn làm - Thánh Augustinô

 
Trang chính  Lich Trinh LT
 

LINH THAO 2015 -  Âu Châu
 

 

Ngày

Tổ Chức tại

Linh Hướng

Liên Lạc

5-8
tháng 3
  Ḍng Châu Sơn, Nothgottes 2, 65385 Rüdesheim am Rhein Cha Hoàng Quảng, SJ

Lm. Dominik Trần Mạnh Nam SDB; PaterNam@donbosco.de
Điện thoại: 0151-21080828

12-15
tháng 3
  Zisterzienserkloster, Am Varenholt 9,44797 Bochum Cha Hoàng Quảng, SJ

Maria Theresia Nguyễn; Marisianguyen@gmail.com
Điện thoại: 0151-62623249

19-22
tháng 3
  Emsdettener Str. 242A, 48485 Neuenkirchen. Cha Hoàng Quảng, SJ

Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD; hchsvd@gmail.com
Điện thoại: 05973-40255

27-29
tháng 3
  Giảng tĩnh tâm Mùa Chay tại Đan Mạch Cha Hoàng Quảng, SJ

Lm. G.Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ

2-5
tháng 4
  Tĩnh tâm cộng đoàn Cha Hoàng Quảng, SJ

Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
Điện thoại: 0711-2369093

9-12
tháng 4
  Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe
Pater Kentenig-Weg 72108 Rottenburg
Cha Hoàng Quảng, SJ

Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
Điện thoại: 0711-2369093

16-19
tháng 4
  N D de la Justice, Centre Spirituel
Avenue Pré au Bois 9, 1640 Rhode-St-Genèse, Brüssels
Cha Hoàng Quảng, SJ

Cô Phương Anh;
npanh@hotmail.com
Điện thoại: 0032-(0)2384-4243

23-26
tháng 4
  Bistumshaus St. Otto, Heinrichsdamm 32, 96047 Bamberg Cha Hoàng Quảng, SJ

ôb Trương Xuân Sao,
nguyenthitiet@gmx.net
Điện thoại: 06144 / 3950

1-3
tháng 5
  Khóa họp mặt và huấn luyện nhóm Linh Thao Âu Châu
Naturfreundehaus Ginsheim, Rheinstrasse 76, 65462 Ginsheim
Cha Élizaldé Thành SJ

ôb. Truong Xuân Sao, nguyenthitiet@gmx.net
Điện thoại: 06144 / 3950

7-10
tháng 5
  Linh Thao 3 ngày
Schönstatt-Zentrum Marienpfalz
Cha  Élizaldé Thành, SJ

ôb.Trương Xuân Sao; nguyenthitiet@gmx.net
Điện thoại: 06144-3950

14-17
tháng 5
  Linh Thao 3 ngày
Avon-Fontainebleau, Pháp Quốc
Cha  Élizaldé Thành, SJ

Tạ Dương thị Mộng Phi; hien_phi@hotmail.com
Điện thoại: 0033-(0)1-43519128
hoặc di động: 0033-(0)6-31114776

21-24
tháng 5
  Linh Thao 3 ngày
Đan Viện XiTô Orsonnens/France
Cha  Élizaldé Thành, SJ

ac.Cường Hạnh
Điện thoại: 0041-21 802 27 45
hoặc di động: 0041-795028866

30 tháng8 -
6 tháng 9
  Linh Thao 3 và 5 ngày
cấp I và II
Schönstatt-Zentrum Marienpfalz
Albert-Detzelstr. 95, 76863 Herxheim b. Landau
Cha Nguyễn Thế Minh, SJ

ôb.Trương Xuân Sao; nguyenthitiet@gmx.net
Điện thoại: 06144-3950

(Cập nhật hóa Jan 23, 2015)

 

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài LiệuNối Kết | Mục Lục |