2017 - Năm A     
 
 


  Lời Ngỏ
  Phương thức cầu nguyện
  Tham khảo
  Ghi danh nhận Suy Niệm hàng tuần

•  Anh ngữ
 


 

  Tân Ước online

1/1/2017
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
8/1
Lễ Hiển Linh
 
15/1
CN 2 Thường Niên
 
22/1
CN 3 Thường Niên
 
29/1
CN 4 Thường Niên
 
 
 
 
 
 
      5/2
CN 5 Thường Niên
  12/2
CN 6 Thường Niên
  19/2
CN 7 Thường Niên
  26/2
CN 8 Thường Niên
     
 
 
 
 
 
      5/3
CN 1 Mùa Chay
  12/3
CN 2 Mùa Chay
  19/3
CN 3 Mùa Chay
  26/3
CN 4 Mùa Chay
 
 
 
 
 
 
 
 
      2/4
CN 5 Mùa Chay
  9/4
CN Thương Khó
  16/4
Lễ Phục Sinh
  23/4
CN 2 Phục Sinh
  30/4
CN 3 Phục Sinh
 
 
 
 
 
 
      7/5
CN 4 Phục Sinh
  14/5
CN 5 Phục Sinh
  21/5
CN 6 Phục Sinh
  28/5
- CN 7 Phục Sinh
- Lễ Thăng Thiên
     
 
 
 
 
 
      4/6
Lễ Hiện Xuống
  11/6
Lễ Chúa Ba Ngôi
  18/6
Lễ Kính Ḿnh Máu Thánh
  25/6
CN 12 Thường Niên
 
 
 
 
 
 
 
 
      2/7
CN 13 Thường Niên
  9/7
CN 14 Thường Niên
  16/7
CN 15 Thường Niên
  23/7
CN 16 Thường Niên
  30/7
CN 17 Thường Niên
 
 
 
 
 
 
      6/8
 
  13/8
CN 19 Thường Niên
  20/8
CN 20 Thường Niên
  27/8
CN 21 Thường Niên
 
 
 
 
 
 
 
 
      3/9
CN 22 Thường Niên
  10/9
CN 23 Thường Niên
  17/9
CN 24 Thường Niên
  24/9
CN 25 Thường Niên
 
 
 
 
 
 
 
      1/10
CN 26 Thường Niên
  8/10
CN 27 Thường Niên
  15/10
CN 28 Thường Niên
  22/10
CN 29 Thường Niên
  29/10
CN 30 Thường Niên
 
 
 
 
 
 
      5/11
CN 31 Thường Niên
  12/11
CN 32 Thường Niên
  19/11
CN 33 Thường Niên
  26/11
Lễ Chúa Kitô Vua
 
 
 
 
 
 
 
 
      3/12 Năm B
CN 1 Mùa Vọng
  10/12
CN 2 Mùa Vọng
  17/12
CN 3 Mùa Vọng
  24/12
CN 4 Mùa Vọng
  25/12
Lễ Giáng Sinh
 
 
 
 
 
 
                     
 


 Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với
Ban Bible Project
 

Đồng Hành | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài Liệu | Đức Tin và Đời Sống | Nối Kết | Mục Lục |