Lễ Các Thánh
Bài Đọc I: Khải Huyền 7:2-4, 9-14 II: 1 Gioan 3:1-3
Phúc Âm
Mátthêu 5:1-12

1 Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.
2 Người mở miệng dạy họ rằng:
3 Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ đươc Thiên Chúa xót thương.
8 Phúc thay ai có tâm hôn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
11 Phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.


Chi Tiết Hay


Một Điểm Chính

CHÚA KITÔ SẼ TRỞ LẠI CỨU NHỮNG NGƯỠI NGHÈO KHỔ

Tám mối phúc thật dùng nhiều hình ảnh và điển tích để diễn tả một điểm chính: những ai nhận biết là mình cần Chúa (có tâm hồn nghèo khó) sẽ được hưởng Nước Trời khi Ngài trở lại. Cả tám mối phúc đều liên quan tới ngày tận thế. Mối phúc đầu và cuối đều là "Nước Trời." Phúc thứ ba là đất, khi đi đôi với trời có nghiã là hết mọi sự. Những mối phúc khác sẽ được ban ở ngày tận thế.


Suy Niệm
  1. Tôi quan sát khung cảnh, lời nói, cử chỉ, vv. của Chúa Giêsu trên núi. Ngài bày tỏ điều gì qua nét mặt của Ngài? Mọi người chung quanh có những phản ứng nào? Còn tôi ở đâu, làm gì, và phản ứng ra sao?
  2. Theo lối sống của tôi, tôi có thật sự nhận ra sự nghèo khó của mình, và cần có Chúa hay là tôi tự mãn với tài năng, sắc đẹp, và tài sản của tôi?
  3. Khi đã biết mình yếu đuối, tôi có tin vào lời Chúa hứa sẽ ban Nước Trời? Nếu tin, tôi có thấy bình an không? Khi nào tôi thấy bình an?
  4. Nếu trong khi nền văn hoá hiện tại đề cao tài năng, sắc đẹp, và của cải, mà tôi lại chỉ muốn trông cậy vào Chúa mà thôi, có lẽ tôi sẽ bị bách hại như dân Chúa bị bách hại thời thánh Matthêu. Sự bách hại này sẽ mang hình thức nàỏ và tôi có sẵn lòng chấp nhận không?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next