Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Bài Đọc I: Dân Số 6:22-27 II: Gal 4:4-7
Phúc Âm
Luca 2:16-21

16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.
17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.
18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.
19 Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỵ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.
20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng me.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Những ai theo gương Mẹ Maria để suy gẫm hình ảnh đơn sơ của một trẻ sơ sinh, yếu đuối, vô gia cư, chỉ có người nghèo hèn đến viếng thăm, sẽ tìm thấy Tình Yêu khôn lường đã nhập thể.


Suy Niệm
  1. Tôi đang ôm ấp và qúy trọng điều gì trong lòng: người nghèo khổ với Đức Giêsu ở giữa họ, hay là của cải, thế lực và danh vọng?
  2. Tôi có biết mau mắn nghe theo lời Chúa? Muốn thế tôi sẽ phải hy sinh điều gì?
  3. Tôi có sẵn lòng để cho Thiên Chúa đặt tên cho tôi, ban cho tôi một cá tính, nhận tôi thuộc về Ngài? Ngài sẽ đặt tên cho tôi là gì?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next