Never forget that only dead fish swim with the stream - Malcom Muggeridge

 

từ 28-12-2005 đến 1-1-2006
tại Los Angeles, California

• • •


Đại Hội Đồng Hành
VIII/2005

Đồng Hành-CLC Assembly 2005

•  Lịch Tŕnh Đại Hội

ĐẶC BIỆT: H́nh Ảnh Đại Hội
Theo diễn tiến từng ngày ...
qua ống kính của Cha Hào, DCCT

•  ĐGM Mai Thanh Lương, LM Mai Khải Hoàn LM Trần Công Nghị
ghé thăm Đại Hội
 •  "I was totally IN " - CH
•  Vài ghi nhận ở cuối Đại Hội
•  Tâm t́nh sau Đại Hội - cha Thành
•  Một thoáng Đồng Hành - Quốc Anh, sj
 •  Kết thúc Đại Hội Đồng Hành - Đào Nguyên, sj
 •  Chút tâm t́nh đọng lại - VTL
 


Cộng Đoàn Đồng Hành vui mừng kỷ niệm
50 năm nhập Ḍng của cha Elizaldé Thành
trong Đại Hội Đồng Hành VIII
tại Los Angeles, California

• • •
 


 

Đồng Hành | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài Liệu | Đức Tin và Đời Sống | Nối Kết | Mục Lục |