Chúa Nhật 2 Thường Niên
Bài Đọc I: 1 Samuel 3:3-10,19 II: 1 Cor 6:13-15,17-20
Phúc Âm
Gioan 1:35-42

35 Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.
36 Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói:"Đây là Chiên Thiên Chúa".
` 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu.
38 Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?"
Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?"
39 Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấỷ Lúc đó là vào khoảng bốn giờ chiều.
40 Ông An-rê, anh ông Si-mon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu.
41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia" (nghĩa là Đấng Kitô)
42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha" (tức là Phêrô).


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Gioan Tẩy Giả đến "để mọi người nhờ ông mà tin" (1:7b). Nhờ ông, những tín hữu đầu tiên đã đến với Đức Kitô.


Suy Niệm
  1. Theo cuốn Phúc Âm thứ tư, Gioan Tẩy Giả giữ nhiệm vụ gì? Điều đó giúp chúng ta ý thức thế nào về nhiệm vụ của chúng ta là những người đi theo Đức Kitô?
  2. Ai là người đã giới thiệu Đức Kitô cho chúng ta? Chúng ta đã giới thiệu Ngài cho ai? Chúng ta đã chứng tỏ được lòng nhiệt thành như thế nào vì đã được món quà đức tin?
  3. Tôi đã tìm thấy gì nơi Đức Giêsu? Và sự khám phá đó đã thúc đẩy tôi làm gì?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next