Chúa Nhật 3 Thường Niên
Bài Đọc I: Jonah 3:1-5,10 II: 1 Cor 7:29-31
Phúc Âm
Maccô 1:14-20

14 Sau khi ông Gioan bị bắt, Chúa Giêsu trở về xứ Ga-li-lêa. Người rao giảng Phúc Âm về nước Thiên Chúa như sau:
15 "Thời giờ đã hoàn tất, nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy ăn năn tội và hãy tin Phúc Âm".
16 Đi dọc theo bờ biển Ga-li-lêa, Chúa thấy ông Simon và em ông là An-rê đang thả lưới ngoài biển, vì họ làm nghề đánh cá.
17 Chúa bảo các ông: "Anh em hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho anh em nên những kẻ đánh lưới người".
18 Hai ông liền bỏ chài lưới và theo Chúa.
19 Đi một quãng nữa, Chúa thấy ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê cùng với em là Gio-an, đang vá lưới dưới thuyền.
20 Chúa liền gọi hai ông. Hai ông đi theo Chúa, để lại dưới thuyền cha mình là ông Giê-bê-đê và những người làm thuê.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Một thế giới mới đã đến thế giới này là nước Thiên Chúa, và đến trong con người của Chúa Kitô. Chúng ta được mời gọi đáp trả bằng cách thay đổi cuộc sống của mình , và theo Chúa.


Suy Niệm
  1. Để nhận được nước Thiên Chúa, tôi cần phải thay đổi cách nhìn của tôi, cách sống của tôi. Nhìn lại cuộc sống hiện tại của tôi, tôi thấy nó khác với lời khuyên dạy của Chúa ở chỗ nào?
  2. Đi theo Chúa Giêsu có nghĩa là không mang theo gì cả trừ chính mình. Tôi đang gặp khó khăn loại bỏ những "hành trang" nào trong cuộc hành trình này?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next