Chúa Nhật 28 Thường Niên
Bài Đọc I: Isaiah 25:6-10 II: Philipians 4:12-14,19-20
Phúc Âm
Matthêu 22:1-14

1 Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:
2 Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.
3 Nhà vua sai các đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến.
4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!"
5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại,người thì đi buôn,
6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.
7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng.
8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.
9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới".
10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.
11 Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới,
12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?" Người ấy câm miệng không nói được gì.
13 Bấy giờ, nhà vua bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chổ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!
14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít".


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đến tham dự vào chương trình cứu rỗi của Ngài. Để đáp lại lời mời gọi tình yêu ấy, chúng ta phải sống theo tinh thần Phúc âm.


Suy Niệm
  1. Hãy hình dung khi tôi được mời đến dự tiệc cưới. Thái độ của tôi ra sao? Thái độ của chủ nhân và mọi người chung quanh ra sao?
  2. Hãy ôn lại khi chúng ta được Chúa mời gọi. Bạn đã đáp lại sự mời gọi ấy như thế nào?
  3. Trong đời sống, cái gì làm tôi quan tâm nhất? Công việc? Tiền bạc? Nghề nghiệp? đời sống nội tâm?
  4. Bạn nghĩ gì về lòng thương yêu và sự tiếp nhận thiết tha của Thiên Chúa?
  5. Bạn đã tự vạch mình một đường hướng sống trong tinh thần phục vụ như thế nào?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next