Chúa Nhật 29 Thường Niên
Bài Đọc I: Isaiah 45:1,4-6 II: Thessalonians 1:1-5
Phúc Âm
Matthêu 22:15-21

15 Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mắc bẫy.
16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.
17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?
18 Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!
19 Đưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi!" Họ liền đưa cho Người một đồng bạc.
20 Và Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?"
21 Họ đáp: "Của Xêda". Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả vềThiên Chúa.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Để trả lời câu hỏi, "Có được phép trả thuế cho Xê da hay không?", Chúa Giêsu đã trả lời khôn khéo theo luật công bằng và nhất là theo quyền uy tối thượng của Thiên Chúa.


Suy Niệm
  1. Trong đời sống, khi đứng trước một hoàn cảnh khó xử, tôi phải làm gì để có được một quyết định khôn ngoan?
  2. Tôi thường nghĩ đến sự công bằng đối với mọi người, còn đối với Chúa, tôi đã đáp trả lại tình yêu và ân sủng của Ngài như thế nào?
  3. Tôi đặt Chúa trong cái tầm quan trọng nào trong đời sống của tôi?
  4. Thiên Chúa xây dựng tôi theo hình ảnh Ngài. Tôi cảm nghiệm như thế nào về tình yêu sâu xa đó?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next