Chúa Nhật 27 Thường Niên
Bài Đọc I: Isaiah 5:1-7 II: Philipians 4:6-9
Phúc Âm
Matthêu 21:33-43

33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi trẩy đi xa.
34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ tới gặp tá điền để thu hoa lợi.
35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.
36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.
37 Sau cùng ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng:"chúng sẽ nể con ta".
38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!"
39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho,và giết đí.
40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?"
41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông".
42 Đức Giêsu bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao?
Tảng đá thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng tạ
43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Những người lãnh đạo xấu, không theo ý Chúa, sẽ bị trừng phạt và thay thế.


Suy Niệm
  1. Chúa có cho tôi một mảnh vườn không? Trên mảnh đó tôi có hoa lợi không? Hoa lợi gì?
  2. Tôi đối xử với Chúa và các đầy tớ của Ngài ra sao?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next