Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
Bài Đọc I: Isaiah 61:1-2,10-11 II: 1Thessalonians 5:16-24
Phúc Âm
Gioan 1:6-8,19-28

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan.
7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.
8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
19 Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?"
20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô".
21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không?" Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không."
22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?"
23 Ông nói: "Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói.
24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu.
25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?"
26 Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước.
Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.
27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."
28 Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm phép rửa.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Gioan Tẩy Giả là một nhân vật quan trọng - vì ông là người được Thiên Chúa sai đến - nhưng dù quan trọng, ông cũng vẫn chỉ đóng vai một nhân chứng.


Suy Niệm
  1. Có bao giờ bạn bị lầm tưởng là một người nào khác? Tại sao Gioan bị tưởng lầm là Đức Giêsu?
  2. Ngày nay Đức Giêsu có còn là nhân vật mà thế gian vẫn chưa nhận ra chăng? Làm cách nào để bạn giới thiệu Ngài?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next