Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
Bài Đọc I: 2Samuel 7:1-5,8-11,16 II: Romans 16:25-27
Phúc Âm
Luca 1:26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,
27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà".
29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.
31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.
32 người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.
33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng tận".
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"
35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa.
36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.
37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được".
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Trong sự đơn sơ Chúa đến ngay với nhưng người thấp hèn nhất. Gabriel đã mang đến lời hứa trước đây, nay trở lại loan báo Đấng Cứu Thế đến. Chúa đến với một phụ nữ đơn sơ, như một tặng vật nhưng không để cứu chuộc và nâng Bà lên, cũng như cả nhân loại khi ta cũng thành tâm đáp lại lời Ngài như Maria.


Suy Niệm
  1. Nếu Gabriel hiện đến nóoi với tôi: "Người đầy ơn phúc, Chúa đã ban cho người một tặng vật..." Tặng vật đó là gì? Chúa đã ban gì cho tôi?
  2. Tặng vật của Chúa mang đến niềm vui cùng với sự thử thách: một trinh nữ không chồng mà mang thai có thể bị ném đá đến chết. Tôi có từng bị thử thách vì tặng vật của Chúa? Chúa có dẫn dắt tôi vượt qua thử thách?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next