Chúa Nhật 11 Thường Niên
Bài Đọc I: Exodus 19:2-6 II: Romans 5:6-11
Phúc Âm
Mathêu 9:36-10:8

36 Đức Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.
37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.
38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về".
10:1 Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si mon, cũng gọi là Phê rô, rồi đến Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông;
3 ông Philípphê và ông Batôlômêô, ông Tôma và ông Mátthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô;
4 ông Simon thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Ítcariốt, chính là kẻ nộp Người.
5 Đức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: "Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari.
6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen.
7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.
8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỵ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Sứ mệnh truyền giáo

Tất cả chúng ta được mời gọi sai đi để tiếp tục sứ điệp rao giảng Tin Mừng Nước Trời của Chúa Giêsu. Sứ điệp Tin Mừng cần được tỏa rộng đến mọi người và mọi nơi, không hạn hẹp trong phạm vi giáo xứ hay hội đoàn. Sứ điệp tông đồ là một món quà Thiên Chúa tặng vô điều kiện mỗi người. Vì vậy những ai nhận lãnh cũng phải chia sẻ vô điều kiện cho những người khác.


Suy Niệm
  1. Bạn đã hoặc đang làm gì để giúp Chúa Giêsu tiếp tục rao giảng Tin Mừng Nước Trời?
  2. Trong đời sống tông đồ hiện tại, làm sao để biết được bạn đang là Phêrô hay Giuđa?
  3. Theo quan điểm của khoa học xã hội, một nhóm nhỏ chưa hẳn là một phương thức để tăng triển sự sống của Giáo Hội. Nhìn lại nhóm của bạn, nhóm có giúp khơi lại và tăng triển sức sống của Giáo Hội trong lòng của nhóm viên không? Bạn có biết là đường lối của Chúa khác với đường lối của mình không? Và một nhóm nhỏ có tiềm năng làm thay đổi thế giới không?
  4. Đọc lại chi tiết cuối ở phần trên, và nhận định mục đích của bạn ở trong nhóm. Thí dụ, nếu không có nhóm bạn có giữ được sự khắn khít với Thiên Chúa không? Có hoặc không có nhóm khác biệt gì không?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next