Chúa Nhật 12 Thường Niên
Bài Đọc I: Jeremiah 20:10-13 II: Romans 5:12-15
Phúc Âm
Mathêu 10:26-33

26 "Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.
27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng."
28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.
29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.
30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.
31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
32 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Đừng sợ, Chúa nhắn nhủ 3 lần như vậy. Chúng ta không phải sợ ai hết, mà chỉ sợ một mình Chúa thôi.


Suy Niệm
  1. Lạy Chúa, con lo sợ gì? Con phải che dấu ai chuyện gì? Nếu tất cả mọi người biết hết thì sao? Khi đó, tại sao Chúa lại dặn con là "đừng sợ"?
  2. Đặt danh dự dựa trên Chúa thay vì người khác có làm tôi tự do, thoải mái hơn không?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next