Chúa Nhật 7 Mùa Phục Sinh
Bài Đọc I: Acts 1:12-14 II: 1Peter 4:13-16
Phúc Âm
Gioan 17:1-11

1 Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và nói rằng:
"Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha,
2 theo quyền năng Cha đã ban cho Người trên mọi phàm nhân để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.
3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.
4 Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.
5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.
6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha.
7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha,
8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.
9 Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.
10 Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ.
11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.


Một Điểm Chính

Hiệp nhất trong tình yêu

Chủ đề trong lời nguyện của Chúa Giêsu nói về sự hiệp nhất - hiệp nhất giữa các môn đệ đương thời thời cũng như tương lai của Người. Đây là sự hiệp nhất rập theo khuôn mẫu của mối liên hệ mật thiết giữa Chúa Cha và Chúa Con, sự kết hiệp bắt nguồn từ tình yêu giữa Cha với Con và được ban tặng cho các môn đệ. Chúa Giêsu khi nói về Chúa Cha đã dùng chữ "tình yêu", tình Cha yêu Chúa Giêsu và tình Cha yêu các môn đệ. Tình yêu là điều được mạc khải vĩ đại nhất trong sách Tin Mừng. Rõ ràng Giáo Hội được truyền dạy phải trở nên một cộng đồng yêu thương, một dấu chỉ sống động để nói lên tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con.


Chi Tiết Hay

- Lời mở đầu "Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời" (c.1) liên kết sứ điệp với tất cả phần còn lại của lời cầu nguyện. Cũng như khi làm cho bánh hóa nhiều, Chúa Giêsu đã ngước mắt lên trời, nhìn về nguồn gốc vinh quang của Người.

- Lời nguyện của Chúa Giêsu cho thấy cốt tủy đời sống của Ngài chính là sự hiệp thông và thân mật với Cha Người. Ở đây Chúa Giêsu cũng ý thức Người đang được Chúa Cha yêu thương. Bởi đó, cầu nguyện có thể được định nghĩa là một mối quan hệ, một khám phá ra tâm điểm trong cuộc sống, một mối yêu thương đầy thân mật và kết hiệp với Chúa.

- Sự sống đời đời được hiểu như là biết Chúa và biết Chúa Giêsu Kitô, Đấng Chúa Cha sai đến:

- "Thế gian" được nhắc tới nhiều lần. Đây là thế gian của phản thế gian, là trung tâm của bất tín, căm thù và không có yêu thương, trái ngược và mâu thuẫn với những gì lối sống Kitô hữu phải thể hiện.

- Trong Cựu Ước, "danh" được sử dụng một cách đặc biệt. Danh không phải là cái tên để gọi một người. Nhưng danh nói lên tất cả cá tính cũng như bản chất của người ấy. Vậy khi Chúa Giêsu nói "Con đã cho họ biết danh Cha" (c.6), thì Người có ý nói "Con đã giúp họ nhận biết tâm trí, cá tính, trái tim của Thiên Chúa, hoặc bản chất đích thực của Thiên Chúa."

- Chúa Giêsu lập lại nhiều lần tiếng "Lạy Cha" (c.1) như khi Ngài dạy các môn đệ cầu nguyện (Mt 6:9), bắt đầu với lời "Lạy Cha chúng con." Cha của Đức Giêsu cũng là Cha của chúng ta.

- "Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con" (c.10), phần đầu câu thật tự nhiên và dễ hiểu: tất cả đều là của Chúa; nhưng phần hai là lần đầu tiên Đức Giêsu tuyên bố Người là một với Thiên Chúa.


Suy Niệm

  1. Chúa Giêsu đã tin tưởng vào các môn đệ khi Ngài nói "Con được tôn vinh nơi họ." Bạn có bao giờ cảm nhận Chúa Giêsu nói điều ấy với bạn không? Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, việc bạn làm có phải để tôn vinh Chúa Giêsu hay là cho một ẩn ý nào khác?

  2. Chúa Giêsu đến với thế gian từ Thiên Chúa, và trở về với Thiên Chúa trong vinh hiển sau khi chết và sống lại. Thánh giá là dấu chỉ chiến thắng của sự lành trên sự dữ bởi sau khi cuộc khổ hình là sự phục sinh. Thánh giá do đó là cửa ngỏ dẫn vào vinh quang. Bạn hãy suy niệm về thập giá của đời sống mình, và tại sao những thiệt thòi trần gian này lại làm sáng danh Thiên Chúa?

  3. Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha qua việc chọn con đường Thánh giá. Thánh giá là dấu chỉ đức vâng phục toàn hảo của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Trong sứ mệnh tôn vinh Thiên Chúa, bạn làm thế nào để noi theo đức vâng phục tuyệt hảo của Chúa Giêsu?

  4. Chúa Giêsu nói lên hai ưu tư của Ngài: tôn vinh Chúa Cha, và thân phận của các môn đệ cũng như toàn thể tín hữu. Ưu tư thứ nhất đã được chu toàn, ưu tư thứ nhì vẫn còn diễn biến. Bạn có cảm nghiệm được sự lo lắng của Chúa Giêsu cho chính thân phận của bạn không?


Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn
Previous Home Next