Lễ Vọng Phục Sinh

Phúc Âm
Matthêu 28:1-10

1 Sau ngày sabát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà Maria khác, đi viếng mộ.
2 Và kìa, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên;
3 diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết.
4 Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy và hóa ra như chết.
5 Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Phần các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh.
6 Người không có ở đây, vì Người đã chỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm,
7 rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã chỗi dậy từ cõi chết, và kìa Người đi Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay".
8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay.
9 Và kìa Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.
10 Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó".


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Chúa Cha phục hồi danh dự của Đức Giêsu trong vinh quang. Sách không tả thẳng việc Chúa sống lại. Đó là điều chúng ta chỉ biết qua đức tin. Nước Thiên Chúa đã đến khi Chúa sống lại, nhưng chưa kiện toàn trên thế giới này.


Suy Niệm
  1. Khi Chúa sống lại, Phúc Âm diễn tả nhiều phản ứng: vui, sợ, bất động, trốn chạy. Phản ứng của tôi ra sao?
  2. Hãy tưởng tượng nếu Chúa hiện ra trước mặt tôi, chúc bình an cho tôi, và tôi sẽ thờ phượng Người ra sao?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next