Woodlynne, NJ
2006
 

 

   


Khóa Cura Personalis đầu tiên của Cộng Đoàn Đồng Hành

       Ban Phục Vụ Cộng Đoàn Đồng Hành trong khi hoạch định chương tŕnh đă chỉ dám mơ ước khoảng 50 người tham dự, nhưng kết quả ... xin các bạn đếm xem ở h́nh trên. Một tuần trước ngày khai mạc khóa, Ban Phục Vụ đă rơi vào t́nh trạng bế tắc hoàn toàn với con số chính thức ghi danh là 99 người, trong khi Trung Tâm St Pius X chỉ có thể chứa được tối đa 50 người.
       Nhưng Thiên Chúa đă không chịu thua ḷng quảng đại của các bạn ở Đông Bắc và Canada nên đă gửi LM. Nguyễn Phú An và toàn thể giáo dân Giáo Xứ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ tại Woodlynne, NJ đến trợ giúp. Đối với các bạn Đồng Hành, đây là một phép lạ v́ mọi sự tổ chức giúp cho Khóa đă qúa chu đáo ngoài sự tưởng tượng, trong một thời gian hết sức ngắn.
       Cả Giáo Xứ
Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ đă thay đổi hết chương tŕnh sinh hoạt hàng tuần. Con số các gia đ́nh giáo dân nhường pḥng ngủ cho các bạn đông hơn số các bạn tham dự. Người cho đông hơn người nhận!  Nét mặt của toàn thể khóa sinh hy vọng đă diễn tả được cụ thể điều đó!

Cha An và Giáo Xứ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ đă thể hiện trước nhất bài Cura Personalis mà các bạn đến để học.
 


• •
 

Cura Personalis: Chăm sóc toàn diện con người
Leadership the Ignatian Way: Four Distinctive Characteristics | Four Guiding Principles
Tâm t́nh của các bạn: Chút ǵ để nhớ  1 | 2 | 3 | 4
 H́nh ảnh 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50

 

Đồng Hành | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài Liệu | Đức Tin và Đời Sống | Nối Kết | Mục Lục |