Tháng 1

       
         
       

Tháng 2

     
10-12 Weekend retreat in English for Adults+
Quest Haven Retreat Center,
San Marcos, CA
Cha Trung Chris, SJ a/c Thuư Cường
cuongphoto@yahoo.com
714.635.2518
a/c Thanh Hùng
phuongthanh1@juno.com
626.457.1953
     

Tháng 3

     
2-5 Quest Haven Retreat Center,
San Marcos, CA
Cha Ngô Chữ, SJ

Chị Hân Lindsey
bantinhtam@yahoo.com
714.488.5540

     
Tháng 4      
27-30 English for SEED leaders and DHTN young adults
Quest Haven Retreat Center,
San Marcos, CA
Cha Vũ Paul, SJ

Chị Hân Lindsey
bantinhtam@yahoo.com
714.488.5540

28-30 LT 3 ngày cho Giới Trẻ VN
Nhà T́nh Tâm Lê Thị Thành
Waller, TX
Cha Nguyễn Công Chánh, S.J.

Anh Tân Hoàng
th202262@yahoo.com
 

     
Tháng 5      
23-28 Linh Thao 5 ngày
Quest Haven Retreat Center,
San Marcos, CA

Cha Trần Quốc Anh, S.J.

anh Tuấn 714-293-8139              paul@realtysavers.com
   
Tháng 6    
18-24 Quest Haven Retreat Center,
San Marcos, CA
Cha Nguyễn Công Chánh, S.J. anh Công Anh
yomanbay@gmail.com
858.609.9897
22-27 LT 5 ngày
Nhà T́nh Tâm Lê Thị Thành
Waller, TX
Cha Trần Quân, S.J.

Anh Tân Hoàng
th202262@yahoo.com
 

     
Tháng 7  
23-29   Quest Haven Retreat Center,
San Marcos, CA
Cha Nguyễn Công Chánh, S.J.

anh Công Anh
yomanbay@gmail.com
858.609.9897

     
Tháng 8      
1-6 Quest Haven Retreat Center,
San Marcos, CA
Cha Nguyễn Công Chánh, S.J.

chị Hân Lindsey 714-488-5540     bantinhtam@yahoo.com

11-13 Khóa 3 ngày
San Damiano Center
White Post, VA
Cha Nguyễn Hùng, S.J.

Monique Nguyễn
monique_ngto@yahoo.com
 

15-20  

Khoá 6 ngày
Abbaye Val Notre-Dame
Saint-Jean-de-Matha,
Quebec, CANADA

Cha Ngô Chí, SJ

chị Hà Bảo Điền
baodienha@yahoo.com
514.593.1006 
22-27  

Khoá 6 ngày
Abbaye Val Notre-Dame
Saint-Jean-de-Matha,
Quebec, CANADA

Cha Ngô Chí, SJ chị Hà Bảo Điền
baodienha@yahoo.com
514.593.1006
31-3/9   Khoá Semi-directed retreat
Abbaye Cistercienne
Rougemont,
Quebec, CANADA
Cha Ngô Chí, SJ chị Hà Bảo Điền
baodienha@yahoo.com
514.593.1006
       
Tháng 9      
1-3 LT 3 ngày
Nhà T́nh Tâm Lê Thị Thành
Waller, TX
Cha Ngô Chữ, S.J.

Anh Tân Hoàng
th202262@yahoo.com
 

     

 

 
     
Tháng 10      
         
   
Tháng 11    
9-14   Redemptorist Renewal Center
Tucson AZ
  anh Linh Đoàn
landondoan@gmail.com
 
Tháng 12      
         
         

(Cập nhật hóa: Jan 17, 2017)

  Các Vùng Các Mục Vụ   CLC Thế Giới

 

- Đông Bắc
- Trung Tây
- Tây Nam
- Canada
- Âu Châu
- Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân
- S.E.E.D.
- Thao Luyện Nhẹ Nhàng / Lightworks
 
 
         
    DONG HANH-CLC
P.O. BOX 2862
MERRIFIELD, VA. 22116