Hăy yêu mến trước đă rồi hẵng làm những ǵ muốn làm - Thánh Augustinô

 
Trang chính Lich Trinh LT
 


LINH THAO 2011 - HOA KỲ & CANADA
 

 

Ngày

Tổ Chức tại

Linh Hướng

Liên Lạc

Tháng 1

     

19 - 23

Mary of Providence Center -
Elverson, Pennsylvania
Cha Hoàng Tiến Đoàn, SJ Minh Hang/484-302-1044
mhang01@hotmail.com
 

Tháng 2

       
 

Tháng 3

       
 
Tháng 4
       
 
Tháng 5

26 - 30

Khóa 5 ngày
Mariawald Renewal Center
Reading, Pennsylvania
Cha Trần Quốc Anh, SJ Bửu Trần
nambambigelow@yahoo.co.uk
 
       
 
Tháng 6

2 -9

LT 8 ngày [cấp I]
Houston
Cha Nguyễn Thế Minh, SJ

Sr Thiên Ân, OP/281-403-9300
thienando@yahoo.com

3 - 5

St Francis Center for Renewal
Bethlehem, PA
Cha Đinh Trung Ḥa, SJ

Nguyễn Uông/732-757-5865
uongn@yahoo.com

10 -15

LT 5 ngày
Holy Names, San Jose, CA
Cha Nguyễn Thế Minh, SJ

Xuân Huy NGÔ/408-406-1819
francishnlt@gmail.com or
ghiten@linhthao.org

17 -19

LT cuối tuần [khai tâm]
Portland-Seattle
Cha Nguyễn Thế Minh, SJ

Quang Trần/206-766-4049
quang.q.tran@boeing.com

20 - 26

LT 6 ngày [cấp I+II]
Portland-Seattle
Cha Nguyễn Thế Minh, SJ

Quang Trần/206-766-4049
quang.q.tran@boeing.com

23 - 26

Mariawald Renewal Center
Reading, Pennsylvania
Cha Ngô Anh Lân, SJ

Kim Sơn
eksmercer@hotmail.com

   
Tháng 7

28/6 - 5/7

LT 5 ngày
Holy Names, San Jose, CA
Cha Nguyễn Thế Minh, SJ

Xuân Huy NGÔ/408-406-1819
francishnlt@gmail.com or
ghiten@linhthao.org

8 -10

LT cuối tuần [khai tâm]
Holy Names, San Jose, CA
Cha Nguyễn Thế Minh, SJ

Xuân Huy NGÔ/408-406-1819
francishnlt@gmail.com or
ghiten@linhthao.org

12 -19

LT 7 ngày [cấp II]
Holy Names, San Jose, CA
Cha Nguyễn Thế Minh, SJ

Xuân Huy NGÔ/408-406-1819
francishnlt@gmail.com or
ghiten@linhthao.org

22 -24

LT cuối tuần [khai tâm]
Marywood Center, South CA
Cha Nguyễn Thế Minh, SJ

Cường Nguyễn/714-635-2518
cuongphoto@yahoo.com
Hùng & Thanh/626-457-1953
phuonglthanh@yahoo.com

26 -31

LT 5 ngày [cấp I]
Questhaven, South CA
Cha Nguyễn Thế Minh, SJ

Tuấn Nguyễn/714-557-2755
paul@realtysavers.net
Công Anh/858-549-9138
conganh1997@gmail.com

 
 
Tháng 8

2 - 9

LT 7 ngày [cấp II]
Questhaven, South CA.
Cha Nguyễn Thế Minh, SJ Chung Ngô/626-256-0088
chungthyngo@yahoo.com

14 - 20

LT 6 ngày [cấp I+II]
Volla de Matel, Houston
Cha Nguyễn Thế Minh, SJ Thuận Duy Nguyễn/713-298-4214
tnconstruction@yahoo.com

21 - 22

LT 2 ngày
Fatima Renewal Center PA.
Cha Nguyễn Thế Minh, SJ Thu Trang/610-363-0773 (H)
484-716-7076 (C)
thutrang54@yahoo.com

21 - 27

LT 7 ngày
Fatima Renewal Center PA.
Cha Nguyễn Thế Minh, SJ Thu Trang
thutrang54@yahoo.com

25 - 28

LT 3 ngày
Mount Mary Immaculate Center
Ontario, Canada
Cha Nguyễn Hùng, SJ Mai Trần
mai.tran74@yahoo.com

26 - 28

S.E.E.D. Đông Bắc (tentative)
StreamLine, Pennsylvania

 
       
Tháng 9

2 - 4

Mariawald Renewal Center
Reading, Pennsylvania
Cha Đinh Trung Ḥa, SJ Kim Sơn
eksmercer@hotmail.com
 
Tháng 10
       
       
 
Tháng 11
       
Tháng 12    
       

(Cập nhật hóa: Dec 18, 2010)

 

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài LiệuNối Kết | Mục Lục |