Ton dsir, c'est la prire. Si ton dsir est continuel, ta prire est continuelle. Si tu ne veux pas cesser de prier, ne cesse pas de dsirer - St Augustine

 
Trang chnh
  


ồng Hnh tương trợ
Nạn nhn bo Katrina

 


B cụ chạy từ N.O. trong Thnh Lễ ngy 10/9/05 tại Houston do cha Viễn chủ tế
(ảnh V Minh Cẩm)

I. Tm Kiếm Thn Nhn
Những người đi trnh bo Katrina nhắn tin với thn nhn
Tm kiếm những người đi trnh bo Katrina

II.  Đồng Hnh Forum:  Bo Katrina
Bạn đang tạm tr ở Houston, Austin, Dallas, v.v ... để trnh bo Katrina v cần sự gip đỡ của Cộng on ồng Hnh tại địa phương?
Xin gh H Forum để biết thm chi tiết hoặc cho biết nhu cầu.

 

Tạm thời tnh đến ngy 31/10/2005
Qũy Đồng Hnh/Tương Trợ Nạn Nhn Bo Katrina đ nhận được cam kết đng gp của cc bạn ở khắp nơi số tiền
(Total pledge as of Oct. 31/2005):
US$ 52,780.00

Danh Sch qy bạn hảo tm đng gp vo qũy
tnh đến ngy 31/10/2005 / Contribution list
 
(PDF file)
Tường trnh về việc phn phối Qũy Tương Trợ /
Distribution report  (PDF file)


Tm Tnh Sau Cơn Bo Rita - Mai Trinh

Lạy Thầy, con cảm tạ Thầy
v Thầy vẫn hiện diện
trong những hỗn loạn chung quanh con.
 

   
 

 
 

Đồng Hnh | Trang Chnh | Tu ức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Bo H | Ti Liệu | ức Tin v ời Sống | Nối Kết | Mục Lục |