The Beloved looks less at the grandeur of our deeds than the love with which we perform them - St Teresa of Avila

 

      Trang chính    
     
   

Đức Mẹ Trên Đường

Bức tranh thuộc thế kỷ 11-12 được tôn kính tại nhà thờ Gesu, LaMă.  Năm 1540 Đức Giáo Hoàng trao cho Thánh I-Nhă coi sóc nhà thờ nhỏ Đức Mẹ Trên Đường. Nhà thờ qúa nhỏ và cũ kỹ nên đă được thay thế bằng nhà thờ Gesu là thánh đường chính của Ḍng Tên.

 

Báo Đồng Hành
   2001,
   2002,
   2003,
   2004
H́nh Ảnh Nhóm
Nhóm Anh Quốc
Nhóm Tin Yêu - Belgium
TLNN Virginia / 1
TLNN Orange, CA / Tuesday
Khóa LT2 Virginia/2006
 
Nối Kết
Vùng Đông Bắc
Vùng Trung Tây
Vùng Tây Bắc
Vùng Tây Nam

Vùng Bắc Cali
Nhóm New Jersey

CLC
World CLC
CLC-USA

Missouri Region
North Central Region
New York & New Jersey
CLC Youth &Young Adults
LMU CLC

Các Ḍng Tu
Ḍng Tên Việt Nam
Ḍng Tên USA
Ḍng Tên trên thế giới
Ḍng Trinh Vương

 
Tài Liệu
Tên tắt của một vài Ḍng Tu

 

Sinh Hoạt Đồng Hành
 
Buổi Họp Summit II của Ban Huấn Luyện
Khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân III
ĐH tham dự buổi họp viễn liên của Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ
Ban ĐHV/TLNN Virginia họp chuẩn bị cho 2008
   
Vài h́nh ảnh đăc biệt
 

 
 Thành lập Tỉnh Ḍng Tên Việt NamCha Nguyễn Công Đoan, S.J. đọc quyết định của cha Bề Trên Cả
Peter-Hans Kolvenbach thành lập Tỉnh Ḍng Tên Việt Nam.
14/7/2007 - Thủ Đức, VN

Xem Tin Vietcatholic h́nh ảnh của Ḍng Tên VN
 


Học viện mới và sân trong của nhà ḍng tại Thủ Đức
 


26/3-1/4/2007: Các bạn trẻ CLC tham dự Hội Nghị Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 9 tại Rome. Từ trái qua phải: Vũ Thùy Tiên (Đồng Hành CLC-USA), Caroline Chia Yin Huang và Paul Chia Yen Chen (CLC-Taiwan), Mikaela Hillerstrom (CLC-Italy)

Xin xem bản tin đăng trên Vietcatholic

25/11-4/12/2006 - Chị Mộng Hằng (Houston) hàn huyên với cha Bề Trên Cả Ḍng Tên và một vài tham dự viên trong số 29 thành viên CLC thuộc 20 quốc gia khác nhau, dự khóa International CLC Leadership Formation tại Rome do World CLC tổ chức. Sau một tuần làm việc, khóa đă hoàn tất được một bộ tài liệu 15 phần cho việc huấn luyện CLC Leaders. Các cộng đoàn CLC trên toàn thế giới sẽ dùng chương tŕnh huấn luyện này cho các CLC leaders tại các địa phương.

 

L to R: Fr. John LeVecke S.J., Ann Marie, Tom Bausch, Fr. Paul Macke S.J., Lois Campbell, Tien Vu, Ed Plocha, Tan Le.
 

On 21 November 2006, representatives from US-CLC EA, World EXCO, CLC-USA (Dong Hanh CLC's affiliate), Maryland Jesuit provincial director for development, DH-CLC and Jesuit Conference met to kick-off a meeting to update each other on CLC’s needs, current as well as future activities. There were concerns on how to support and maintain college CLC members as they move into the next stage in life (professional and family life). Other talks, to name a few, include: communicating CLC as a lifestyle; how to provide support to areas lacking guides and leadership? Integration between US, Korean and DH CLC; development of CLC groups in Baltimore; joint regional meetings between US, Korean, and DH.  

CLC-USA has a national assembly every five years. Having seen a well organized, functional and full of Spirit in Dong Hanh's regional and national gatherings, CLC-USA is looking to Dong Hanh to help host their next national assembly in 2009.  

This meeting was the first of its kind and the plan is to gather annually.

• • •

Khóa Cura Personalis 2006 |  Trung Tây 2007  |  Tây Nam 2007
Khóa Điều Hợp Viên/TLNN 2006
Tĩnh Tâm-Họp Mặt Ban Phục Vụ
Các chương tŕnh Họp Mặt Vùng năm 2006:

Đông Bắc & Canada

Trung Tây

Tây Nam

July 28-30, 2006
  Xem h́nh ảnh

Sept 1-4, 2006
  Xem h́nh ảnh
 

Sept 1-3, 2006
  Xem h́nh ảnh
  

 
Linh Đạo I-Nhă
Huấn Đức
Lối sống Đồng Hành
Đường Emmaus
Thao Luyện Nhẹ Nhàng
Tổ chức Cộng Đoàn
Lịch Tŕnh Linh Thao
Điểm Sách
Báo Đồng Hành
Tài Liệu ĐH
Tủ Sách ĐH
ĐH ForumḌng Tên kỷ niệm
500 năm ngày sinh
của hai thánh
Xavier và Favre

450 năm ngày qua đời của thánh I-Nhă
 

Liên Lạc với ĐH


Góp ư :
webpal@donghanh.org


• • •
Blog:
id quod volo
Sinh Hoạt ĐH

Tin trước đây

. 2004
Mùa Đông 2003
Mùa Thu 2003
Mùa Hè 2003


Tin đặc biệt
Cha Dominici đă tạ thế
Đức Thánh Cha nói với CLC Thế Giới
 

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài Liệu | Đức Tin và Đời Sống | Nối Kết | Mục Lục |