Chúa Nhật Hiện Xuống
Bài Đọc I: Acts 2:1-11 II: 1Cor 12:3-7,12-13
Phúc Âm
Gioan 20:19-23

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an!"
20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
21 Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em".
22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ".


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Đức Ki-tô Phục Sinh trao cho các tông đồ và Hội Thánh sứ mệnh tiếp tục công việc đem ơn cứu chuộc đến cho mọi người. Để có thể thực thi công cuộc chính Người đã hoàn tất, Đức Giê-su củng cố Hội Thánh bằng Thánh Thần của Người, Đấng sẽ là sức mạnh sinh động và hướng dẫn tác vụ truyền bá sứ điệp của Chúa.


Suy Niệm
  1. Chúng ta hãy hình dung mình là những môn đệ trong phòng Tiệc ly, đang run sợ và hoài nghi về những gì đã xảy ra. Chúng ta cảm thấy như thế nào khi Chúa Giê-su hiện đến với chúng ta?
  2. Hãy hình dung bạn đang hiện diện lúc Chúa Giê-su thở hơi Thánh Thần của Người trên các tông đồ và truyền cho họ hãy đi rao giảng Tin Mừng. Chúng ta phải làm sao để người ta biết được tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next