Chúa Nhật 33 Thường Niên
Bài Đọc I: Daniel 12:1-3 II: Hebrews 10:11-14,18
Phúc Âm
Máccô 13:24-32

24 "Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng,
25 Các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.
26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.
27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.
28 "Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà tìm hiểu. Khi cành nó mềm ra và trổ lá, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần.
29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.
30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.
31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.
32 "Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Toàn thể vũ trụ sẽ loan báo ngày Đức Giêsu trở lại trong vinh quang. Không một ai được biết trước ngày đó, vì thế mọi người phải sẵn sàng.


Suy Niệm
  1. Tôi có chờ đợi và hy vọng ngày Đức Giêsu trở lại trong vinh quang không? Tôi phải làm thế nào?
  2. Thái độ trái ngược với sẵn sàng chờ đợi và hy vọng là thái độ nào? Tôi có thái độ đó chăng?
  3. Việc chuẩn bị đón Đức Giêsu trở lại lần sau hết của tôi có bao gồm việc rao giảng Tin Mừng của Ngài để đem lại sự hiệp nhất trong tình yêu thương chăng?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next