Chúa Nhật 32 Thường Niên
Bài Đọc I: 1Kings 17:10-16 II: Hebrews 9:24-28
Phúc Âm
Máccô 12:38-44

38Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.
39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc.
40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn".
41 Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền.
42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng bạc Rôma.
43 Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói:"Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.
44 Quả vậy, mọi người điều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống".


Chi Tiết Hay


Một Điểm Chính

Chúng ta thường bằng lòng với cách lượng giá bề ngoài, từ việc đánh giá người khác qua những sở hữu của họ đến việc coi trọng quà tặng bằng giá trị của chúng. Nhưng Chúa Kitô lượng giá chúng ta qua những ẩn ý và thái độ đằng sau hành động của chúng ta.


Suy Niệm
  1. Tại sao tôi làm những việc tôi làm? Tôi được lợi ích gì từ những người khác? Tôi mong những ơn ích gì từ Chúa? Điều gì thúc đẩy những hành động của tôi?
  2. Tôi có nghĩ rằng làm càng nhiều hoặc đóng góp càng nhiều là càng tốt không? Tôi dùng tiêu chuẩn nào để nhận định mà quyết định việc gì tôi nên làm và làm đến chừng nào? Tôi có để ý đến những tiêu chuẩn và sự gì đã thúc đẩy tôi không? Tôi có sự tự do khi lựa chọn những tiêu chuẩn cho chính mình hay không?

[ Xin bổ túc thêm ] | [ Xem phần bổ túc ]
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn
Previous Next