Chúa Nhật 31 Thường Niên
Bài Đọc I: Deuteronomy 6:2-6 II: Hebrews 7:23-28
Phúc Âm
Máccô 12:28-34

28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?"
29 Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đấy, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.
30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.
31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó".
32 Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.
33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ".
34 Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Tất cả mọi điều răn đều là vô nghĩa nếu không thấu hiểu giới luật thương yêu. Vì lẽ đó, lời răn dạy cuối cùng của Đức Giêsu với các tông đồ là hãy thương yêu nhau (Gioan 15:12-17).


Suy Niệm
  1. Trong ba liên hệ tình yêu, với Chúa, với người thân cận và với chính mình, đối với bạn đâu là liên hệ mạnh nhất, đâu là yếu kém nhất?
  2. Những gì giúp bạn lớn lên trong tình yêu đối với Chúa và đối với tha nhân?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next