Chúa Nhật 29 Thường Niên
Bài Đọc I: Isaiah 53:10-11 II: Hebrews 4:14-16
Phúc Âm
Máccô 10:35-45

35 Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây".
36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì ?"
37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang".
38 Đức Giêsu bảo: "Các anh không biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?"
39 Các ông đáp: "Thưa được". Đức Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy chịu, anh em cũng sẽ chịu.
40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã dọn sẵn cho ai thì kẻ ấy được".
41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan.
42 Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình.
43 Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;
44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.
45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạnh sống làm giá chuộc muôn người".


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Chúa Giêsu dạy các môn đệ thế nào là một người Ki Tô Hữu: Không phải là để "áp đặt quyền thế "trên người khác, nhưng phải là người đầy tớ, là kẻ hầu bàn. Và được vinh quang khi biết chấp nhận sự tủi nhục của một kẻ tôi tớ.


Suy Niệm
  1. Tôi đặt mình vào Giacôbê và Gioan khi hai ông đi gặp riêng Chúa Giêsu. Như họ đã xin Chúa, tôi cũng đã từng van xin Ngài. Tôi xin Ngài làm điều gì cho tôi? Chúa sẽ trả lời tôi như thế nào?
  2. Tôi phục vụ anh em như thế nào trong cộng đoàn của tôi (gia đình, nhóm, nhà thờ,v.v.)? Hôm nay đây Chúa Giêsu có cần phải nóI với tôi "nhưng giữa anh em thì không phải như vậỵ" chăng?
  3. Các môn đệ của Chúa thật thiển cận, nhiều tham vọng và ích kỵ. Vậy mà Ngài thương họ biết bao, và rồi họ đã trở thành những cột trụ tinh thần của Giáo Hội. Còn tôi, tôI nhìn những người anh em nhiều yếu đuối và tội lỗi quanh tôi ra sao? Tôi nên nhìn họ với ánh mắt nào?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next