Chúa Nhật 26 Thường Niên
Bài Đọc I: Numbers 11:25-29 II: James 5:1-6
Phúc Âm
Máccô 9:38-43,45,47-48

38 Ông Gioan nói với Đức Giêsu : "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỵ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta".
39 Đức Giêsu bảo :"Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.
40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.
43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.
45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục,
47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,
48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách làm nhân chứng cho Ngài. Chúa khuyến khích lòng khoan dung đối với những người không thuộc về Giáo Hội của Ngài: "Vì ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta". Ngược lại, Chúa khuyên khích lòng ghê tởm tội lỗi, bởi tội lỗi đưa con người vào cõi chết đời đời.


Suy Niệm
  1. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã làm những gương xấu nào mà có thể gây ra sự "lung lay đức tin" của người khác?
  2. Những nguyên nhân nào đưa tôi đến những tội tôi phạm thường xuyên, những tội tôi cứ phải xưng đi xưng lại trong tòa giải tội? Tôi đã làm gì để tránh những nguyên nhân này?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next