Chúa Nhật 24 Thường Niên
Bài Đọc I: Isaiah 50:4-9 II: James 2:14-18
Phúc Âm
Máccô 8:27-35

27 Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai ?"
28 Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó".
29 Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô".
30 Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.
31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.
32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.
33 Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: "Xatan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loàn người".
34 Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.
35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Đường theo Chúa không phải dễ dàng. Làm người môn đệ đòi hỏi hy sinh tất cả.


Suy Niệm
  1. Nếu hôm nay bạn gặp Ngài, bạn sẽ trả lời câu Ngài hỏi: "Con bảo ta là ai?" như thế nào?
  2. Trong cuộc sống của bạn, có những phần nào (quan hệ tình cảm, thứ tự công việc, gia đình, nghề nghiệp...) còn "đối chọi" với điều kiện sống của Chúa (xem cc. 34-36)?
  3. Lời mời gọi "bỏ mình để vác thập giá" đối với riêng bạn có ý nghiã gì? Bạn áp dụng điều này trong cuộc sống ra sao?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next