Chúa Nhật 23 Thường Niên
Bài Đọc I: Isaiah 35:4-7 II: James 2:1-5
Phúc Âm
Máccô 7:31-37

31 Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh.
32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh.
33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.
34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Epphatha", nghĩa là: hãy mở ra !
35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.
36 Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó ới ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.
37 Họ hết sự kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế đã chữa lành và giải thoát dân Ngài.


Suy Niệm
  1. Đức Giêsu đã chạm vào tôi, đã chữa tôi, và giải thoát tôi như thế nào?
  2. Qua tôi, người khác có nhìn thấy tình thương và sự tự do của Đức Giêsu hay là thấy điều gì khác, hay là cả hai?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next