Chúa Nhật 19 Thường Niên
Bài Đọc I: 1Kings 19:4-8 II: Ephesians 4:30-5:2
Phúc Âm
Gioan 6:41-51

41 Người Dothái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống".
42 Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống?" Đức Giêsu bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau!
44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.
45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.
46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.
47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.
48 Tôi là bánh trường sinh.
49 Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết.
50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.
51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống".


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Bánh hằng sống trong phép Thánh Thể chính là mình và máu Chúa Giê-su. Ai ăn bánh này thì có sự sống đời đời.


Suy Niệm
  1. Nếu bạn là một trong những người Do Thái thời đó và bạn biết rất rõ Chúa Giê-su chỉ là con trai của một gia đình tầm thường. Bạn sẽ có phản ứng gì khi nghe Chúa Giê-su nói: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống"?
  2. Hồi tưởng lại lúc bạn rước lễ lần đầu, bạn có cảm giác ra sao khi lần đầu tiên bạn được rước Mình Thánh Chúa? Sau này, mỗi khi chịu Mình Thánh Chúa, bạn có còn có cùng một cảm giác như lần đầu không?
  3. Tại sao chúng ta tin chính là thịt và máu Chúa Giê-su trong phép Thánh Thể?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next