Chúa Nhật 16 Thường Niên
Bài Đọc I: Jeremiah 23:1-6 II: Ephesians 2:13-18
Phúc Âm
Mác-cô 6:30-34

30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.
31 Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút". Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.
32 Vậy, các ngài xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.
33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.
34 Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Các môn đệ của Đức Giêsu sẽ bị ngược đãi và chịu cực hình, nhưng Ngài sẽ chăm sóc cho họ, và cùng nhau sẽ hướng dẫn và nuôi nấng dân Chúa.


Suy Niệm
  1. Tôi có dành thời giờ để nghỉ ngơi, để kết thân với các môn đệ khác và với chính Đức Giêsu chăng?
  2. Ai là chủ chiên của tôi? Tôi có nghe lời người đó chăng?
  3. Tôi có bị ngược đãi, bị đối xử bất công không? Đức Giêsu lo lắng và giúp đỡ tôi như thế nào?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next