Chúa Nhật 6 Thường Niên
Bài Đọc I: Leviticus 13:1-2,44-46 II: 1Cor 10:31-11:1
Phúc Âm
Maccô 1:40-45

40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngày muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.
41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi !"
42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.
43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,
44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."
45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Đức Giêsu chữa tôi và đem tôi về lại với gia đình và cộng đoàn.


Suy Niệm
  1. Tội lỗi của tôi, sự ô uế của tôi, đã cắt lìa tôi khỏi cộng đoàn nhân loại như thế nào?
  2. Đức Giêsu đã tái nhập người tội lỗi như tôi vào với cộng đoàn ra saỏ Tôi cảm nhận được niềm vui được tái nhập vào đời sống cộng đoàn thế nào?
  3. Tôi có theo Đức Giêsu vào nơi thanh vắng để cầu nguyện không? Tôi cảm nghiệm được gì ở đó?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next