Chúa Nhật 5 Thường Niên
Bài Đọc I: Job 7:1-4,6-7 II: 1Cor 9:16-19,22-23
Phúc Âm
Maccô 1:29-39

29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Si-mon và Anrê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gioan cùng đi theo.
30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-mon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.
31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị qủy ám đến cho Người.
33 Cả thành xúm lại trước cửa.
34 Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều qủy, nhưng không cho qủy nói, vì chúng biết Người là ai.
35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.
36 Ông Si-mon và các bạn kéo nhau đi tìm.
37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!"
38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."
39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ qủy.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Đức Giêsu chữa lành những bệnh nhân đến với Ngài nhưng Ngài không xao lãng mục đích rao giảng tin mừng của Ngài (Mc 1:14) "Vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." (Mc 1:38)


Suy Niệm
  1. Có khi nào bạn đã được chữa lành khỏi một bệnh tật? một yếu đuối? một tội lỗi? Bạn đã cảm thấy thế nào?
  2. Hãy hình dung bạn là một trong những người đau yếu đang tìm đến Đức Giêsu để được chữa lành. Bạn tin tưởng Ngài đến mức nào? Ngài có giải quyết tất cả mọi khó khăn hàng ngày của bạn không?
  3. Đường lối của Chúa có thể trái ngược với lối suy nghĩ thường tình của con người. Bạn có kinh nghiệm bản thân gì về sự thật này?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next