Chúa Nhật 4 Thường Niên
Bài Đọc I: Deuteronomy 18:15-20 II: 1 Cor 7:32-35
Phúc Âm
Maccô 1:21-28

21 Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy.
22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên
24 rằng: "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !"
25 Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này !"
26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.
27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!"
28 Lập tức danh tiếng Ngươi đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Đức Giêsu giảng dạy và chữa lành chúng ta để chúng ta có thể vào Nước Trời.


Suy Niệm
  1. Chúa cần giảng và chữa gì trong tôi?
  2. Tôi phản ứng thế nào? Tôi vui mừng vì được Chúa dạy bảo và chữa lành, hay ngại ngùng vì sợ phải thay đổi?
  3. Tôi có "kinh ngạc về giáo lý của Người" không? Giáo lý đó có ảnh hưởng gì đế tôi không? Thí dụ như trong trường hợp nào tô đã "kinh ngạc" về giáo lý của Người?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next