Chúa Nhật 7 Phục Sinh
Bài Đọc I: Acts 1:15-17,20-26 II: 1 John 4:11-16
Phúc Âm
Gioan 17:11-19

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.
12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.
13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.
14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.
15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.
16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.
17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.
18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.
19 Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Mặc dù còn ở trong thế gian, Đức Giêsu coi sứ mạng rao giảng của Ngài như đã hoàn tất. Sự chết là đường lối đưa cộng đòan của Ngài đến sự thánh thiện trang bị bằng lẽ thật để tiếp tục sứ mệnh vào đời mà Chúa Cha đã trao phó.


Suy Niệm
  1. Hình dung bạn sắp phải chia tay từ giã một nhóm bạn rất thân của mình. Bạn sẽ nói gì với nhóm? Bạn sẽ cầu xin cho nhóm điều gì?
  2. "Thế gian" đối xử với tôi ra sao? Tôi có được trao tặng cho Đức Giêsu từ "thế gian"? Tôi có là một rủi ro của Đức Giêsu khi Ngài lựa chọn các môn đệ?
  3. Bạn có biết tại sao Đức Giêsu cầu xin cho "những kẻ Cha đã giao phó" cho Ngài mà không cầu cho thế gian? Bạn có thường cầu xin sự bảo vệ và hiệp nhất cho những người theo Chúa và cho Hội Thánh không?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next