Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Bài Đọc I: Acts 10:25-26,34-25,44-48 II: 1 John 4:7-10
Phúc Âm
Gioan 15:9-17

9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.
10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.
11 các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
13 Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.
14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.
15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.
17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." Tình yêu đó được minh chứng qua việc Đức Giêsu đã chết vì chúng ta. Khi chúng ta yêu thương nhau, chúng ta đang liên kết trong tình yêu Thầy.


Suy Niệm
  1. Từ hình ảnh cây nho, hoặc ý nghĩa việc "ở lại" trong Thầy, bạn nghĩ gì về sự hiệp thông trong cộng đoàn của bạn. Bạn thuộc cộng đoàn nào? Ai là những người trong cộng đoàn đó? Cộng đoàn này giữ vai trò gì trong đời sống bạn?
  2. "Tình yêu" không phải là những lời nói nhưng là những hành động. Trong cộng đoàn bạn có những hiểu lầm, khó khăn nào? Những hành động, giải pháp nào đã mang cộng đoàn đó lại gần nhau?
  3. Suy niệm về kinh nghiệm được yêu thương, hồi tưởng lại hạnh phúc đó, tình yêu đó phản ảnh tình yêu Đức Giêsu thế nào?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next