Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Bài Đọc I: Acts 9:26-31 II: 1 John 3:18-24
Phúc Âm
Gioan 15:1-8

1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.
2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh ra nhiều hoa trái hơn.
3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.
4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.
7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin anh em sẽ được như ý.
8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta, các kẻ theo Người, phải ở lại trong Người bởi vì Người là nguồn mạch sự sống. Nếu không có Người thì không ai sẽ làm được điều gì, mà chỉ bị quăng đi. Nếu cùng với Người xin điều gì thì sẽ được ban cho, làm điều gì thì Chúa Cha sẽ được vinh hiển.


Suy Niệm
  1. Tôi phải cần cắt tỉa những gì để sinh thêm hoa trái? Tôi có đang sinh hoa trái không?
  2. Làm thế nào để tôi được ở trong Thầy và Thầy ở trong tôi? Những món ăn thiêng liêng nào tôi cần trong đời sống hàng ngày để ở trong Thầy?
  3. Điều gì nối kết tôi với những người khác trong Giáo Hội? Sự hiệp nhất đang thiếu sót ở đâu? Làm sao tôi làm những nối kết này vững mạnh hơn?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next