Chúa Nhật 3 Phục Sinh
Bài Đọc I: Acts 3:13-15,17-19 II: 1 John 2:1-5
Phúc Âm
Luca 24:35-48

35 Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!"
37 Các ông kính hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói: "Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng?
39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?"
40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem.
41 Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?"
42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng.
43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.
44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm".
45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại,
47 và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.
48 Chính anh em là chứng nhân của những điều này.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Qua việc hội ngộ với Đức Giêsu, các môn đệ đã được mở trí để hiểu về Người như đã được chép trong Kinh Thánh. Vì những môn đệ đã chứng kiến lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, nay họ sẽ rao giảng nhân danh Đức Giêsu về lòng thống hối và sự thứ tha tội lỗi cho khắp thế gian, với sự trợ lực của Thánh Thần như lời Đức Chúa Cha đã hứa.


Suy Niệm
  1. Tôi nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu bằng "xương bằng thịt" nơi những người chung quanh tôi và ngay trong chính tôi như thế nào ? Tôi có sẵn sàng để trí tôi đươc khai mở để hiểu biết về Đức Giêsu và Kinh Thánh ?
  2. Được giao phó cùng nhiêm vụ như những môn đệ của Đức Giêsu, toi phải sống như thế nào dể làm chứng nhân về "lòng thống hối và sự thứ tha tội lỗi " ?
  3. Trong khi làm nhiệm vụ của một chứng nhân, tôi đã học từ Đức Giêsu bài học gì để đối phó với sự nghi ngờ và sợ hãi của người khác?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next