Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
Bài Đọc I: Isaiah 63:16-17,19;64:2-7 II: 1 Corinthians 1:3-9
Phúc Âm
Máccô 13:33-37

33 "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.
34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.
35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.
36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.
37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!"


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Chúng ta phải tỉnh thức và thực thi bổn phận của mình. Đức Kitô khuyến cáo mọi người cần phải thức tỉnh chờ đợi ngày Ngài trở lại, đồng thời thi hành những nhiệm vụ Ngài đã trao cho mỗi người.


Suy Niệm
  1. Chúa đang trao cho tôi những công việc nào?
  2. Tôi đang thi hành những công việc theo ý Ngài muốn hay theo ý riêng tôi?
  3. Nếu người giữ cửa phải canh thức suốt 24 tiếng một ngày, thì phần tôi, tôi phải làm hoàn hảo công việc Ngài trao phó cho tôi đến mức nào?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next