Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Bài Đọc I: 2 Chronicles 36:14-17,19-23 II: Ephesians 2:4-10
Phúc Âm
Gioan 3:14-21

14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ được giương cao như vậy,
15 để ai tin vào người thì được sống muôn đời.
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
17 Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ
18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.
20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.
21 Nhưng kẻ sống theo sự thật , thì đến cùng ánh sáng, đẻ thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Vì tình yêu của Ngài cho nhân loại. Thiên Chúa đã ban cho thế giới Con Một của Ngài là Đức Giêsu. Vì tình yêu cho nhân loại, và với chính mạng sống và máu của Ngài, Chúa Giêsu đã đem đến cho nhân loại con đường cứu độ để đạt đến đời sống vĩnh cữu. Tình yêu và tín thác vào Thiên Chúa là chìa khóa để đạt đến đời sống vĩnh cữu.


Suy Niệm
  1. Chúng ta hãy xét lại thái độ và tâm tánh của chúng ta trong cuộc sống trong tháng vừa qua. Hãy trung thực với chính mình và suy niệm về ưu tiên chúng ta dành cho Thiên Chúa và thánh ý Ngài. Chúa Kitô là "ánh sáng" trong cuộc sống của tôi, hay Ngài chỉ là một trong những "ánh sáng" khác, chẳng hạn như là "ánh sáng" của tự kiêu, "ánh sáng" của giàu sang tiền của, "ánh sáng" của quyền thế, "ánh sáng" của căm hờn, vân vân...Tôi có sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình vì "ánh sáng" của Chúa Kitô chưa?
  2. Chúng ta hãy suy niệm xem những gì là nguyên do ngăn cản tôi đón nhận "ánh sáng" của Chúa Kitô vào cuộc sống? Có phải là vì tôi phải thương những người tôi muốn căm hờn? Có phải vì tôi nhận ra là tôi có những ưu tiên của riêng tôi? Hay là vì tôi sợ "ánh sáng" đ'o sẽ cho tôi thấy rõ ác tâm của mình?
  3. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một" là tuyên ngôn của tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại. Đau khổ khi bị chối từ là tâm trạng thông thường mà con người chúng ta không ai tránh khỏi. Hãy dùng kinh nghiệm bản thân và chiêm niệm nỗi đau xót của Thiên Chúa phải gánh lấy khi thấy chúng ta dùng sự tự do - một món quà Thiên Chúa ban - để từ chối tình yêu của Ngài và lòng khát khao của Ngài muốn đem lại thiên tâm trong lòng nhân loại.
  4. Ơn cứu độ là sự tín thác vào Thiên Chúa cùng với hành động theo thánh ý Chúa. "Tín thác vào Chúa Giêsu" và "hành động theo thánh ý Thiên Chúa" phải đi đôi với nhau. Hãy suy niệm những khi chúng ta mất lòng tin nơi Thiên Chúa, và tự hỏi tôi có thường xuyên hành động theo thánh ý Chúa không?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next