Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Bài Đọc I: Genesis 22:1-2;9:10-13,15-18 II: Romans 8:31-34
Phúc Âm
Maccô 9:2-10

2 Sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê, và Gioan đi riêng với mình lên một ngọn núi cao. Và Chúa biến hình trước mặt các ông.
3 Áo Chúa trở nên sáng chói và trắng tinh, không một thợ nào ở trần gian làm được trắng như vậy.
4 Đoạn có các ông Êlia và Mai-sen hiện đến nói truyện với Chúa Giêsu.
5 Ông Phêrô thưa cùng Chúa rằng: "Thưa Thày, chúng ta ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin dựng ba lều, một cho Thày, một cho ông Mai-sen và một cho ông Êlia".
6 Lúc ấy ông không biết mình nói gì, vì các ông đều rất sợ hãi.
7 Lại có đám mây kéo đến che phủ các đấng và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con rất yêu dấu của Ta, hãy nghe lời Người".
8 Bỗng, các môn đệ đưa mắt nhìn chung quanh, song không còn thấy ai, chỉ duy có Chúa Giêsu.
9 Lúc đi từ trên núi xuống, Chúa cấm các ông không được kể lại cho ai hay sự các ông đã xem, cho đến ngày Con Người từ trong kẻ chết sống lại.
10 Các ông tuân lệnh đó, song hỏi nhau rằng: "Từ trong kẻ chết sống lại nghĩa là gì?"


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Trên đường đi đến Giê-ru-sa-lem, là nơi Chúa Giêsu sẽ bị đóng đinh, Chúa bày tỏ Vinh Quang của Người cho các môn đệ. Sự kiện biến hình của Chúa Giêsu tiên đoán sự sống lại của Người. Cũng như thế, đối với những người theo Chúa, "nếu chúng ta đã chết với Chúa Kitô, thì chúng ta tin chắc rằng chúng ta cũng sẽ được sống với Chúa Kitô"(Romans 6:8).


Suy Niệm
  1. Trên đường đời, tôi có để Chúa đi với tôi? Tôi có để Lời Chúa dẫn dắt tôi, như lời Chúa Cha đã phán: "Hãy nghe Lời Người".
  2. Trong lúc gặp khó khăn, tôi đã đặt hy vọng vào đâu để giúp tôi vác thánh giá của mình? Thánh I-Nhã khuyên rằng, khi tâm hồn được Chúa an ủi, cho bình an, thì hãy dùng chính lúc đó để nhận định hướng đi của mình. Còn khi tâm hồn đang ở trong tăm tối của đau khổ, thì đừng nên thay đổi hướng đi, mà hãy nhớ lại những giây phút được Chúa an ủi, để làm sức giúp ta tiếp tục tiến tới.

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next